Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
TAU.TRI.107

Tutkimuksen aineistonhallinta - kysely- ja haastatteluaineisto, 1 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Koodi
TAU.TRI.107
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Jatko-opinnot
Arvosteluasteikko
Hylätty-Hyväksytty
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Saila Huuskonen
Vastuuopettaja:
Katja Fält
Vastuuorganisaatio
Tutkijakoulu (Tutkimus ja innovaatiot) 100 %
Yhteiset osaamistavoitteet
Etiikka

o Kysely- ja haastatteluaineistojen kerääminen, käsittely ja kuvailu

o Aineistojen turvallinen säilytys tutkimuksen aikana  

o Kysely- ja haastatteluaineistoihin liittyvät eettiset periaatteet ja lainsäädäntö

o Aineistojen anonymisointi 

o Aineistojen avaaminen ja uudelleenkäyttö


Kurssi on tarkoitettu peruskurssin Managing Research Information jälkeen, kun tutkijaurallaan etenevä haluaa syventää osaamistaan kysely- ja haastatteluaineistojen hallinnassa. Lähiopetuksen tavoitteena on varmentaa, että osallistuja ymmärtää vastuullisen aineistohallinnan merkityksen omassa tutkimuksessaan. Aineistonhallinta on olennainen tutkijataito, joka auttaa käytännön työssä ja meritoitumisessa akateemisella uralla sekä on omiaan lisäämään tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

05.09.2023 15.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
16.01.2024 25.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)