Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2022–2023) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2022–2023
YKT.105

Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2022–23.10.2022)
Aktiivinen periodissa 2 (24.10.2022–31.12.2022)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2023–5.3.2023)
Aktiivinen periodissa 4 (6.3.2023–31.5.2023)
Koodi
YKT.105
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Virve Peteri
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Yhteiskuntatutkimuksen opetus 100 %
Yhteiset osaamistavoitteet
Etiikka

Seminaarissa luetaan ja analysoidaan tieteellisiä tekstejä ja harjoitellaan tieteellistä keskustelua ja kirjoittamista.

Seminaarissa opiskelija 1) lukee ja analysoi erilaisia yhteiskuntatieteellisiä tekstejä, niiden lähestymistapoja ja tekstityyppejä (kotimaiset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit, tieteelliset kokoomateokset, monografiat, tutkimusraportit), 2) opettelee hahmottamaan ja jäsentämään yhteiskunnallisia ilmiöitä, 3) harjoittelee tieteellistä argumentointia ja kritiikkiä keskustelemalla, 4) kirjoittaa tieteellistä tekstiä omiin havaintoihin ja kirjallisuuteen perustuen, sekä 5) työskentelee vastuullisena ryhmän jäsenenä.

Osaamistavoitteet
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.09.2022 04.05.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2022–23.10.2022)
Aktiivinen periodissa 2 (24.10.2022–31.12.2022)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2023–5.3.2023)
Aktiivinen periodissa 4 (6.3.2023–31.5.2023)
27.10.2022 31.05.2023
Aktiivinen periodissa 2 (24.10.2022–31.12.2022)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2023–5.3.2023)
Aktiivinen periodissa 4 (6.3.2023–31.5.2023)
17.01.2023 09.05.2023
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2023–5.3.2023)
Aktiivinen periodissa 4 (6.3.2023–31.5.2023)