Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
YKT.101

Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
YKT.101
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Liina Sointu
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Yhteiskuntatutkimuksen opetus 100 %

Opintojakso johdattelee yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin. Se käsittelee yhteiskuntaa, sen luonnetta sekä yhteiskuntaa koskevia käsitteellistyksiä. Jakson sisällöllisinä juonteina ovat kurssitoteutuksesta riippuen esimerkiksi yhteiskuntatutkimuksellinen ajattelu, yhteiskunnalliset jaot, ylirajaisuus, vuorovaikutus, sukupuoli, hyvinvointi, sosiaalinen toiminta, työelämä ja eri elämänvaiheet.

Osaamistavoitteet
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Luentokurssi, verkkokurssi tai monimuotokurssi

Osallistuminen opetukseen

31.08.2023 16.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
28.08.2023 15.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
18.03.2024 17.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

31.08.2023 16.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
28.08.2023 15.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
18.03.2024 17.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)