Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
DATA.DB.100

Tietokantojen perusteet, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Koodi
DATA.DB.100
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Kati Iltanen
Vastuuopettaja:
Harri Keto
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Tietotekniikan opetus 100 %

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä sekä tietokannan mallintaminen ja suunnittelu. Lisäksi käsitellään lyhyesti tietokantojen kehityshistoriaa ja -trendejä sekä tietokannanhallintajärjestelmän toiminta-ajatusta yleisellä tasolla.

Osaamistavoitteet
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Jakso suoritetaan palauttamalla harjoitustehtävät ja harjoitustyö opintojakson oppimisympäristöön sekä tekemällä tentti sähköisessä ympäristössä. Tässä suoritustavassa järjestetään luentoja ja harjoitusryhmiä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Opiskelun tueksi on tarjolla opetusvideoita.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

29.08.2023 15.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
05.03.2024 31.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)

Tentti

26.07.2023 07.08.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
16.10.2023 28.11.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
13.09.2023 25.09.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
16.08.2023 28.08.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
04.12.2023 21.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
08.01.2024 26.01.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
29.04.2024 22.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
22.07.2024 02.08.2024
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
03.06.2024 19.06.2024
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
01.07.2024 26.07.2024
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Suoritustapa 2
Jakso suoritetaan palauttamalla harjoitustehtävät ja harjoitustyö opintojakson oppimisympäristöön sekä tekemällä tentti sähköisessä ympäristössä. Opiskelun tueksi on tarjolla luentokalvoja ja opetusvideoita.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Itsenäinen työskentely

14.05.2024 31.07.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)

Tentti

26.07.2023 07.08.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
16.10.2023 28.11.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
13.09.2023 25.09.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
16.08.2023 28.08.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
04.12.2023 21.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
08.01.2024 26.01.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
29.04.2024 22.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
22.07.2024 02.08.2024
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
03.06.2024 19.06.2024
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
01.07.2024 26.07.2024
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Suoritustapa 3
Näyttökoe tehdään sähköisessä ympäristössä. Tämä suoritustapa soveltuu niille opiskelijoille, joilla on jo taustaa tietokantojen perusteista. Näyttökokeeseen valmistautumisen tueksi on tarjolla opetusmateriaalia.

Tentti

06.09.2023 20.09.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)