Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
KAS.KAA.180

Ympäristö kasvatuksellisena kysymyksenä, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Koodi
KAS.KAA.180
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Essi Aarnio-Linnanvuori
Vastuuorganisaatio
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Kasvatustieteiden opetus 100 %
Kestävän kehityksen tavoitteet
4 Hyvä koulutus
13 Ilmastotekoja

Kurssilla perehdytään ympäristöön kasvatuksen näkökulmista. Päätavoitteena on hahmottaa, miten ihmisten ympäristösuhteet muodostuvat, miten niiden rakentumiseen voi vaikuttaa pedagogisin keinoin ja miten ihmisten toimijuutta voidaan pyrkiä muuttamaan kestävämpään suuntaan ekososiaalisen sivistyksen hengessä. Opetusta ohjaa käsitys ympäristöongelmien viheliäisyydestä, mikä edellyttää ympäristöön liittyvältä kasvatukselta ja koulutukselta kokonaisvaltaista, laaja-alaista ja dynaamista otetta. Keskeisiä käsiteltäviä aiheita ovat inhimillisten ympäristösuhteiden rakentumisen dynamiikka, luonto-kulttuuri -dikotomialle ja ihmiskeskeisyydelle perustuva vallitseva länsimainen ajattelu ja sen kritiikki, YK:n kestävyystavoitteiden periaatteet erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen osalta, yhteisvastuullinen ympäristökansalaisuus, ympäristön moninaiset merkitykset eri tieteenalojen näkökulmista sekä ympäristökasvatus näkökulmana ajankohtaisiin ylirajaisiin ilmiöihin (esim. ilmastonmuutos, luontokato, kansainvälinen muuttoliike, energiapolitiikka, ylikansalliset konfliktit).

Osaamistavoitteet
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

26.08.2024 22.11.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
07.01.2025 21.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Suoritustapa 2
Kurssikirjallisuuteen sekä Moodlessa olevaan verkkomateriaaliin (luentotallenteet ym.) perustuva tentti.

Tentti

21.10.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)