Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
TAU.TRI.108

Tutkijan näkyvyys ja vaikuttavuus, 1 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Koodi
TAU.TRI.108
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Jatko-opinnot
Arvosteluasteikko
Hylätty-Hyväksytty
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Johanna Löhönen
Vastuuorganisaatio
Tutkijakoulu (Tutkimus ja innovaatiot) 100 %

Osallistuja oppii näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kuvaavien indikaattoreiden mahdollisuudet ja rajoitteet, ja harjaantuu tulkitsemaan niitä vastuullisella tavalla. Moduulissa kuvataan mitä on vastuullinen tutkijanarviointi ja osallistuja saa mallin tutkijan ansioluettelomallin tekemisestä. Malli noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiä ohjeita. 

Lähiopetus on tarkoitettu tehtäväksi peruskurssin Managing Research Information jälkeen, kun tutkijaurallaan etenevä haluaa syventää osaamistaan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kuvaavien indikaattoreiden käytössä. Lähiopetuksen tavoitteena on varmentaa, että jokainen ymmärtää oikeutensa tulla arvioiduksi vastuullisella tavalla. Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen kuuluu vastuullinen tiedeviestintä, joka on keskeinen osa tutkijatyötä. Kun tutkija motivoituu osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, on se väylä akateemiseen meritoitumiseen muun julkaisutoiminnan ohella.

Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

07.09.2023 15.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
18.01.2024 03.03.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)