Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Erillistodistukset ja kelpoisuustodistus

Tampereen yliopisto

Erillisiä opintoja (esim. alumniopintoja) suorittaneiden on mahdollista saada todistus suorittamistaan opinnoista. Tarkempia ohjeita saat opintoja tarjoavan tiedekunnan opintopalveluista.

HUOM! Tutkintojen yhteydessä annettavista erillisistä todistuksista on tarkoitus luopua sähköisten tutkintotodistusten tullessa käyttöön 1.2.2023. Kaikki opintoihin liittyvä tieto, myös opettajan kelpoisuuksiin liittyvä tieto, näkyy jatkossa tutkintotodistuksen liitteillä.

Vastaavuustodistus opetettavan aineen opinnoista

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajilta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa.

Erillinen maksullinen vastaavuustodistus voidaan myöntää esimerkiksi alumniopintojen tai avoimien yliopisto-opintojen perusteella. Maksu peritään myös vastaavuushakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista. Erillinen vastaavuustodistus maksaa 126 euroa.

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 8.2.2023