Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Vapaasti valittavien opintojen syventäviin opintoihin kuuluva opinnäytetyö

Tampereen yliopisto

Vapaasti valittavien opintojen tutkielman hyväksyy dekaani vähintään yhden tarkastajan lausunnon perusteella.

Vapaasti valittavien opintojen tutkielmassa noudatetaan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytettä koskevia määräyksiä seuraavin poikkeuksin:

  • Vapaasti valittavien opintojen tutkielmaan ei liity harjoitusainetta eikä kypsyysnäytettä.
  • Vapaasti valittavien opintojen tutkielman tarkastaa yksi tai kaksi tiedekunnan dekaanin määräämää tarkastajaa.

Muilta osin noudatetaan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytettä koskevia määräyksiä. Tämä tarkoittaa muun muassa että:

  • Vapaasti valittavien opintojen tutkielma jätetään arvioitavaksi sähköisessä muodossa (pdf/a) yliopiston julkaisuarkistoon Trepoon. Löydät ohjeet opinnäytteen arvioitavaksi lähettämiseen kirjaston oppaasta.
  • Tiedekunnassa hyväksytty Vapaasti valittavien opintojen tutkielma julkaistaan yliopiston julkaisuarkiston kokoelmassa.
  • Vapaasti valittavien opintojen tutkielmassa tekstin alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-plagiaatintunnistusohjelman avulla ennen tutkielman jättämistä varsinaiseen arviointiprosessiin.
  • Hyväksytty vapaasti valittavien opintojen tutkielma arvioidaan asteikolla 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

 

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 26.4.2022