Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Tampereen yliopisto

Huom! Hakua POM-opintoihin ei ole keväällä 2022.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen oppiaineiden opetusta luokilla 1-6. Opiskelija tiedostaa omat asenteensa perusopetuksen oppiaineisiin ja kykenee tarkastelemaan asenteitaan kriittisesti. Hän tuntee perusopetuksen oppiaineiden sisältöjen merkityksen kasvavalle lapselle ja tunnistaa oppiaineiden sisältöjen erityisluonteen sekä niiden taustalla olevia tieteen- ja taiteenaloja. Opiskelija osaa eritellä oppiaineiden pedagogisia kulttuureita sekä yhteiskunnallisia sidoksia ja osaa hyödyntää perusopetuksen oppiaineiden mahdollisuuksia maailman ilmiöiden tutkimisessa.

Arviointi numerolla 1-5.

 

Sisältyvät opintojaksot

KASALM01 Äidinkieli ja kirjallisuus, 5 op

KASALM02 Historia ja yhteiskuntaoppi, 5 op

KASALM03 Katsomusaineet, 5 op

KASALM04 Matematiikka, 5 op

KASALM05 Ympäristöoppi, 5 op

KASALM06 Kuvataide, 5 op

KASALM07 Käsityö, 5 op

KASALM08 Liikuntakasvatus, 5 op

KASALM09 Musiikki, 5 op

KASALM10 Kielikasvatus, 5 op

KASALM11 Toiminnallinen työskentely (matematiikka ja luonnontiede) 5 op

KASALM12 Monialainen ja yhteisöllinen taide ja kulttuuriprojekti, 5 op

Hakukelpoisuusvaatimukset

Erillisiin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin (POM) opintoihin ovat hakukelpoisia aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittaneet tai niihin 1+ -option saaneet Tampereen yliopiston kandidaatti- + maisteritutkinto-oikeuden omaavat opiskelijat.

HUOM! Hakua POM-opintoihin ei ole keväällä 2022.

Julkaistu: 3.12.2019
Päivitetty: 10.6.2022