Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Huom! Hakua POM-opintoihin ei ole keväällä 2023.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen oppiaineiden opetusta luokilla 1-6. Opiskelija tiedostaa omat asenteensa perusopetuksen oppiaineisiin ja kykenee tarkastelemaan asenteitaan kriittisesti. Hän tuntee perusopetuksen oppiaineiden sisältöjen merkityksen kasvavalle lapselle ja tunnistaa oppiaineiden sisältöjen erityisluonteen sekä niiden taustalla olevia tieteen- ja taiteenaloja. Opiskelija osaa eritellä oppiaineiden pedagogisia kulttuureita sekä yhteiskunnallisia sidoksia ja osaa hyödyntää perusopetuksen oppiaineiden mahdollisuuksia maailman ilmiöiden tutkimisessa.

Arviointi numerolla 1-5.

KAS.LOM.010 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 op 
KAS.LOM.020 Historia ja yhteiskuntaoppi 5 op 
KAS.LOM.030 Katsomusaineet 5 op 
KAS.LOM.040 Kielikasvatus 5 op 
KAS.LOM.050 Matematiikka 5 op 
KAS.LOM.060 Ympäristöoppi 5 op 
KAS.LOM.070 Tiedekasvatus 5 op 
KAS.LOM.080 Käsityö 5 op 
KAS.LOM.090 Liikunta 5 op 
KAS.VARLO.100 Musiikki 5 op 
KAS.LOM.110 Kuvataide 5 op 
KAS.LOM.120 Taito ja taidekasvatus 5 op 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Erillisiin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin (POM) opintoihin ovat hakukelpoisia aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittaneet tai niihin 1+ -option saaneet Tampereen yliopiston kandidaatti- + maisteritutkinto-oikeuden omaavat opiskelijat.

HUOM! Hakua POM-opintoihin ei ole keväällä 2023.

Julkaistu: 3.12.2019
Päivitetty: 7.10.2022