Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelma (DPMCP)

Tampereen yliopisto

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelman nimi muuttui 1.8.2021 lähtien informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tohtoriohjelmien uudelleenjärjestelyn yhteydessä media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelmaksi (DPMCP).

 

Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelman (DPMCP) tutkimusalat ovat:

Yhteiskuntatieteelliset alat:

Journalistiikka: journalistisen työn tutkimus, journalismiprofessio, journalismin rooli yhteiskunnassa, visuaalinen journalismi, julkinen osallistuminen, digitalisoituminen

Mediatutkimus: median yhteiskunnallinen rooli, kriittinen teknologiatutkimus, median tunnetalous, äänentutkimus, visuaalisen kulttuurin tutkimus, mediateoria, medialukutaidot

Pelitutkimus: pelaajien, pelikokemusten, pelikulttuurien ja pelituotannon kriittinen ja yhteiskunnallinen tutkimus sekä pelien analyysimenetelmät

Humanistinen ala

Viestintä: työelämäviestintä, terveys- ja hyvinvointiviestintä, digitaalinen vuorovaikutus ja poliittinen viestintä

Taide- ja kulttuuriala

Esittävät taiteet: esittävien taiteiden taiteellinen ja tieteellinen tutkimu

 

 

Yhteystiedot:

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Pinni B

Kanslerinrinne 1

33014 Tampereen yliopisto

 

Tohtoriohjelmavastaava: yliopistolehtori Sanna Kivimäki

Opintokoordinaattori: Sari Raudasoja

Koulutusassistentti: Petra Lappalainen

 

Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelman suunnitteluryhmä

Sanna Kivimäki, pj.

Pauliina Hulkko

Pekka Isotalus, sijaisena 31.7.2023 saakka Tenure track -professori Leena Mikkola

Asko Lehmuskallio

Kati Alha

Seija Ridell

Opiskelijaedustaja: Anumita Goswami.

 

Tohtorikoulutuksen asioita käsitellään myös tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmässä

Puheenjohtaja: koulutuksen varadekaani Pekka Verho

 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani

Jyrki Vuorinen

- dekaani mm. nimeää esitarkastajat, päättää väittelyluvista sekä nimeää väitöstilaisuuksien henkilökunnan (kustos, vastaväittäjä, arviointitoimikunta), arvioi lisensiaatintutkimukset, vahvistaa ohjaajavaihdokset, ottaa uudet opiskelijat, allekirjoittaa tutkintotodistukset.

 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.00 alkaen. Materiaali kokousta varten tulee toimittaa esittelijälle viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.

- tehtäviä mm. väitöskirjojen arviointi, tohtoriohjelman opetussuunnitelman ja -tarjonnan vahvistaminen, valintaperusteiden vahvistaminen, oikaisupyyntöjen käsittely.

Jatkokoulutusasioiden esittelijä tiedekuntaneuvostossa: opintokoordinaattori Sari Raudasoja

Tiedekuntaneuvoston kokousajankohdat

 

Julkaistu: 17.6.2019
Päivitetty: 2.1.2023