Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelma (DPMCP)

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelman (DPCMT) nimi muuttui 1.8.2021 lähtien informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tohtoriohjelmien uudelleenjärjestelyn yhteydessä media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelmaksi (DPMCP).

Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelman (DPMCP) tutkimusalat ovat:

Yhteiskuntatieteelliset alat:

  • Journalistiikka: journalistisen työn tutkimus, journalismiprofessio, journalismin rooli yhteiskunnassa, visuaalinen journalismi, julkinen osallistuminen, digitalisoituminen
  • Mediatutkimus: median yhteiskunnallinen rooli, kriittinen teknologiatutkimus, median tunnetalous, äänentutkimus, visuaalisen kulttuurin tutkimus, mediateoria, medialukutaidot
  • Pelitutkimus: pelaajien, pelikokemusten, pelikulttuurien ja pelituotannon kriittinen ja yhteiskunnallinen tutkimus sekä pelien analyysimenetelmät

Humanistinen ala

  • Viestintä: työelämäviestintä, terveys- ja hyvinvointiviestintä, digitaalinen vuorovaikutus ja poliittinen viestintä

Taide- ja kulttuuriala

  • Esittävät taiteet: esittävien taiteiden taiteellinen ja tieteellinen tutkimus

 

Yhteystiedot:

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Pinni B
Kanslerinrinne 1
33014 Tampereen yliopisto

 

Tohtoriohjelmavastaava: yliopistolehtori Sanna Kivimäki
Koulutusasiantuntija: Sari Raudasoja
Koulutusassistentti: Petra Lappalainen
Tohtoriohjelman asiointiosoitteesta tavoitat koulutusasiantuntijan ja -assistentin: itc.doc.tau [at] tuni.fi

 

Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelman suunnitteluryhmä

Sanna Kivimäki, pj.
Pauliina Hulkko
Pekka Isotalus, sijaisena 31.7.2023 saakka Tenure track -professori Leena Mikkola
Asko Lehmuskallio
Kati Alha
Seija Ridell
Opiskelijaedustaja: Anumita Goswami

 

Tohtorikoulutuksen asioita käsitellään myös tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmässä

Puheenjohtaja: koulutuksen varadekaani Erja Sipilä

 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani

Pekka Verho

  • dekaani mm. nimeää esitarkastajat, päättää väittelyluvista sekä nimeää väitöstilaisuuksien henkilökunnan (kustos, vastaväittäjä, arviointitoimikunta), arvioi lisensiaatintutkimukset, vahvistaa ohjaajavaihdokset, ottaa uudet opiskelijat, allekirjoittaa tutkintotodistukset.

 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.00 alkaen. Materiaali kokousta varten tulee toimittaa esittelijälle viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.

  • tehtäviä mm. väitöskirjojen arviointi, tohtoriohjelman opetussuunnitelman ja -tarjonnan vahvistaminen, valintaperusteiden vahvistaminen, oikaisupyyntöjen käsittely.

Jatkokoulutusasioiden esittelijä tiedekuntaneuvostossa: koulutusasiantuntija Sari Raudasoja

Tiedekuntaneuvoston kokousajankohdat

 

Julkaistu: 17.6.2019
Päivitetty: 3.7.2023