Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa

Väitöskirjatutkimuksen tekeminen alkaa huolellisella ja monipuolisella tutustumisella Tampereen yliopistoon tutkimus- ja opiskeluympäristönä. Tämän sivun sisältö on tarkoitettu kaikille väitöskirjaa tekeville riippumatta siitä, teetkö tutkimustasi työsuhteessa yliopistoon vai jollain muulla rahoituksella (esimerkiksi apurahalla, työsuhteessa muuhun työnantajaan tai omalla rahoituksella). 

Tohtorikoulutuksen järjestäjät Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutus on keskeinen osa Tampereen yliopiston kansainvälistä ja monitieteistä tutkimusympäristöä. Tampereen yliopiston tohtorikoulutusta suunnitellaan ja järjestetään siten, että saat riittävää ja korkeatasoista ohjausta. Yliopiston koulutustarjonta tarjoaa sinulle monipuolisia kehittymismahdollisuuksia. Koulutuksessa on laaja tarjonta tutkija- ja työelämätaitoja käsitteleviä opintoja. 

Tohtoriohjelmat

Jatko-opintoihin haetaan aina valitun tohtoriohjelman kautta. Tohtoriohjelmat järjestävät tohtorikoulutusta, joka noudattaa yleisiä tohtorikoulutusta määrittäviä lakeja ja säädöksiä, Tampereen yliopiston tutkimus- ja koulutusstrategian linjauksia ja kulloinkin kyseessä olevan tiedekunnan painopisteitä ja ohjeita. Perehdy oman tohtoriohjelmasi profiiliin ja toimintaan mahdollisimman monipuolisesti tutustumalla tohtoriohjelmasi sivuihin. Tohtoriohjelman henkilökunta auttaa sinua tutkintoon ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissäsi. Tutustu tohtorikoulutukseen, tohtoriohjelmiin sekä jatko-opintoihin tarkemmin Jatko-opinnot-teemassa.

Tutkijakoulu

Heti jatko-opintojesi alkuvaiheesta lähtien olet tervetullut tutkijakoulun järjestämille kursseille. Tutkijakoulu tukee väitöskirjatutkijoiden monipuolista, monitieteistä ja kansainvälistä osaamista, tutkijana kasvamista sekä työllistymistä. Lue lisää tutkijakoulusta ja tutkijakoulun säännöllisistä tapahtumista, joihin olet aina tervetullut. Tutkijakoululla on myös aktiivinen Teams-ryhmä Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijoille, ja ryhmässä on tällä hetkellä jo 1000 jäsentä. Liity sinäkin avoimeen ryhmään!

Monipuolista tukea väitöskirjatutkijalle

Yliopiston tohtorikoulutuksessa tuetaan eri tavoin väitöskirjatutkijoiden opintojen, liikkuvuuden ja uran suunnittelua. Kaikki väitöskirjatutkijat saavat kokemuksia kansainvälisestä tutkimusympäristöstä. Tohtorikoulutuksessa opit tutkijanuralla tarvittavia keskeisiä taitoja (mm. julkaiseminen, tutkimustoiminta avoimen tieteen mukaisesti, tiedeviestintä, rahoituksen hakeminen, kestävän kehityksen huomioiminen). 

Kirjaston tuki väitöstutkimuksessasi

Kirjasto tukee tutkimusta ja tutkijan työtä monipuolisesti ja kattavasti. Sinun on hyvä tutustua mahdollisimman pian kirjaston palveluihin, jotka auttavat sinua muun muassa julkaisujen ja tietokantojen löytämisessä sekä tutkimusaineiston hallintasuunnitelman tekemisessä.

Kirjasto järjestää myös kursseja erilaisista ajankohtaisista teemoista (esim. avoin tiede), joiden tuntemista ja soveltamista tutkijalta edellytetään. Kursseista ilmoitetaan muun muassa kirjaston julkisilla verkkosivuilla (aukeaa www-sivulle) sekä intratapahtumissa.

Tutustu myös Avoin tiede ja kestävä tutkimus -teemaan.

Väitöstutkimuksen rahoitus

Väitöskirjatutkimusta tehdään yleensä yliopiston työsuhteisessa tutkijapaikassa, apurahatutkijana tai muun työn ohella. Tohtoriohjelmat tiedottavat väitöskirjatutkijoille avoimista työsuhdepaikoista ja rahoitushakumahdollisuuksista. Kun saat apurahaa, sinun kannattaa heti tutustua resurssisopimuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Huomaa, että tutkimusrahoitushakemuksen kirjoittaminen on jatkuvasti kehittyvä tutkijan taito. Tutkijakoulu järjestää väitöstutkimuksen alkuvaiheessa oleville opintojakson rahoitushakemuksen tekemisestä (ks. tutkijakoulun opinto-ohjelma).

Tutustu Tutkimus- ja hankerahoitus -teemaan sekä ajantasaisiin tutkimusrahoituksia koskeviin uutisiin. Lisäksi kannattaa hyödyntää valtakunnallista Tiedejatutkimus.fi-sivustoa (aukeaa julkiselle verkkosivulle).

Väitöskirjatutkijan tutkimus- ja kehitystoiminta

Väitöskirjatutkijana toimit yliopistossamme koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden liittymäkohdassa. Tutkimusstrategiamme mukaisesti korkeakouluyhteisössämme tieto ja innovaatiot tuodaan tehokkaasti käytäntöön intensiivisen yhteistoiminnan, verkostoitumisen ja hyvin toimivan innovatiivisen ekosysteemin tukemana. Olemme sitoutuneet avoimuuteen, ideoiden jakamiseen, kestävään kehitykseen, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon.

Tutustu Tutkimuksen ja kehitystyön hyödyntäminen -teemaan.

Tutkimusvierailut, liikkuminen ja kansainvälisyys väitöskirjatyössäsi

Tohtoriopintoihin on suositeltavaa sisällyttää opintoja ja tutkimusjaksoja ulkomailla. Kansainväliset jaksot vahvistavat ammatillista osaamistasi, tuovat hyödyllisiä kontakteja ja uusia näkökulmia tutkimuksen tekemiseen. Lisäksi osallistuessasi omassa yliopistossamme esimerkiksi vieraskielisille kursseille, vierailuluennoille tai tiedekuntien järjestämiin kansainvälisiin kesäkouluihin tai intensiivikursseille vahvistat omaa kansainvälistymistäsi jo kotimaassa. 

Jos olet kiinnostunut opiskelusta tai tutkimuksesta ulkomailla tohtoriopintojesi aikana, keskustele sinulle sopivista vaihtoehdoista ohjaajasi kanssa ja osallistu tutkijakoulun kansainvälistä liikkuvuutta tukeviin tilaisuuksiin kuten Mobility Café.

Tutustu Kansainvälistymisen mahdollisuudet tutkijalle -sivuun. Saat lisää tietoa kotikansainvälistymisestä sekä mahdollisuuksista opiskelu- ja tutkimusjaksoihin ulkomaisissa korkeakouluissa.

Julkaistu: 10.11.2021
Päivitetty: 25.7.2023