Hyppää pääsisältöön

TAMKin opiskelijan käsikirja

Tutkinto-ohjelman, opintosuunnan tai toimipisteen vaihtaminen

Tutkinto-ohjelman ja/tai toimipisteen vaihtaminen (tutkintonimike ei vaihdu)

Sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa siten, että tutkintonimike pysyy samana, esimerkiksi Insinööri (AMK). Tutkinto-ohjelman ja/tai toimipisteen vaihdosta päättää osaamispäällikkö.

Valintakriteerit:

 • täytät tutkinto-ohjelman hakukelpoisuuden
 • olet edennyt opinnoissasi hyvin
 • ryhmässä on tilaa
 • olet opiskellut vähintään yhden lukukauden

Toimi näin:

 • Ota yhteyttä sen tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajaan, johon haet siirtoa  Lista opinto-ohjaajista
 • Täytä, tulosta ja allekirjoita vaihtohakemus
  • liitteeksi opintosuoritusote ja opiskelutodistus, jotka saat itse ladattua Pakista kohdasta Tilaukset
 • toimita hakemus liitteineen vastaanottavan tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajalle

Hakuaika on joustava.

Päätökset tehdään viikon 17 jälkeen, jos opintojen aloitus on elo/syyskuussa.

Päätökset tehdään viikon 45 jälkeen, jos opintojen aloitus on tammikuussa.

 

Opintosuunnan vaihtaminen

Sinulla on mahdollisuus hakea opintosuunnan vaihtoa omassa tutkinto-ohjelmassasi.

Hakuaika on joustava.

Päätökset tehdään viikon 17 jälkeen, jos opintojen aloitus on elo/syyskuussa.

Päätökset tehdään viikon 45 jälkeen, jos opintojen aloitus on tammikuussa.

Osaamispäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö päättää hakemuksesta opintosuunnan vaihtamisesta.

Toimi näin:

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita vaihtohakemus
  • liitteeksi opintosuoritusote ja opiskelutodistus, jotka saat itse ladattua Pakista kohdasta Tilaukset
 • toimita hakemus liitteineen vastaanottavan tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajalle

 

Tutkinto-ohjelman vaihtaminen (tutkintonimike vaihtuu)

Sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa siten, että tutkintonimike vaihtuu,  esimerkiksi Muusikosta (AMK) --> Tradenomiksi (AMK). Tutkinto-ohjelman vaihdosta päättää koulutuksen vararehtori.

Valintakriteerit:

- opiskeluryhmässä on tilaa
- siirron syyt ovat riittävän painavat (esim. terveydelliset syyt, uraan liittyvät syyt, soveltuvuus opintoihin ja/tai alalle opinnoissa selviytyminen)
- täytät tutkinto-ohjelman hakukelpoisuusvaatimukset
- olet opiskellut TAMKissa vähintään yhden lukukauden
- opiskeluoikeusaikaa on riittävästi jäljellä tutkinnon loppuun saattamiseksi.

Toimi näin:

 • Keskustele ensin nykyisen tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajan kanssa siirrosta. Lista opinto-ohjaajista. 
 • Sen jälkeen ota yhteyttä sen tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajaan, johon haet siirtoa (lista yllä).
 • Täytä hakulomake vasta keskustelujen jälkeen ja liitä siihen seuraavat liitteet:
  • siirtymisen tarkemmat syyt (kuvaile vapaamuotoisesti)
  • viimeisin opintosuoritusotteesi, jonka saat ladattua Pakista kohdasta Tilaukset

Hakuaika on joustava. 

Lähettämäsi hakemus siirtyy hakemasi tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajalle, joka valmistelee päätösesityksen osaamispäällikölle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Sisäisestä siirto-opiskelijaksi ottamisesta päättää koulutuksen vararehtori. Kun otat vastaan opiskeluoikeuden uudessa tutkinto-ohjelmassa, menetät samalla aiemman tutkinto-ohjelmasi opiskeluoikeuden. Siirtopäätös merkitään myös opintopolku.fi-palveluun.

Päätökset tehdään pääsääntöisesti viikon 17 jälkeen, jos opintojen aloitus on elo/syyskuussa.

Päätökset tehdään  pääsääntöisesti viikon 45 jälkeen, jos opintojen aloitus on tammikuussa.

Mikäli vaihto tapahtuu englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan, saatat muuttua lukuvuosimaksulliseksi opiskelijaksi riippuen oleskeluluvastasi tai kansalaisuudestasi. Maksuvelvollisuus alkaa siirtymispäivämäärän jälkeisen lukukauden alusta (1.1. / 1.8.).
 

Toisesta korkeakoulusta siirtyvä opiskelija (siirto-opiskelija)

TAMK voi ottaa siirto-opiskelijaksi muussa suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla olevan opiskelijan tai samassa korkeakoulussa opiskelevan, jonka tutkintonimike muuttuisi siirron yhteydessä. Siirto-opiskelijoita otetaan vain lukukausien alussa. Opiskelija hakee siirtoa opintopolku.fi -järjestelmässä erillishakuna järjestettävän siirtohaun aikana (keväisin ja syksyisin yhteishaun jälkeen, samaan aikaan kuin avoimen väylän erillishaku).

Valintakriteerit:

 • voimassa oleva opiskeluoikeus
 • riittävä määrä suoritettuja opintoja käytettyyn opiskeluoikeusaikaan nähden
 • tutkinto-ohjelmassa on vapaita opiskelupaikkoja
 • opintomenestys

Opinto-ohjaaja valmistelee päätösesityksen osaamispäällikölle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Siirto-opiskelijaksi ottamisesta päättää koulutuksen vararehtori.

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 18.9.2023