Hyppää pääsisältöön

TAMKin opiskelijan käsikirja

Saavutettavuus ja erityisjärjestelyt opiskelijalle

Tampereen yliopisto ja TAMK

Saavutettavuudella tarkoitetaan opiskelu- ja työskentely-ympäristöä, jossa kaikki voivat toimia ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Saavutettavuuden edistäminen perustuu muun muassa Yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).

Korkeakouluyhteisön toimintaympäristön saavutettavuutta huomioimme kaikissa toiminnoissa. Esimerkiksi tilapalvelut kehittävät tilojen esteettömyyttä ja verkkopalvelut verkkosisältöjen ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta. Tapauskohtaisesti tehdään asiaan liittyvien toimijoiden kesken yhteistyötä.

Jos sinulla on tarvetta yksilölliseen tukeen esimerkiksi oppimisen vaikeuksien vuoksi tai sinulla on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, voidaan sinulle myöntää yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä (aikaisemmin erityisjärjestelyjä). Yksilölliset opiskelujärjestelyt -termi otetaan käyttöön Tampereen korkeakouluyhteisössä 1.8.2022, erityisjärjestelyt-termin sijasta. Tätä ennen laaditut erityisjärjestelyehdotukset ovat voimassa sellaisenaan ehdotuksessa mainitun voimassaoloajan mukaisesti.

Yksilöllisillä opiskelujärjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on erityinen tarve. Käytännöllä pyritään takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus siinä määrin kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Opettajalla ja opettajatuutorilla on keskeinen rooli oppimisesi tukemisessa. He tukevat sinua oman opetuksensa tai ohjauksensa yhteydessä.

Tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja auttaa opiskelijoita, opettajia ja opettajatuutoreita erilaisissa tukiasioissa tarpeen mukaan. Hän konsultoi tarvittaessa TAMKin erityisopettajia, opintokuraattoreja, tutkinnosta vastaavia tai oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikköä.

Sinulle on tarjolla erilaisia tukitoimia riippuen tuen tarpeistasi:

Kaikille opiskelijoille tarjottava tuki

Opettaja voi myöntää sinulle tapauskohtaiseen harkintaan perustuvia joustoja ja tukitoimia esimerkiksi silloin, kun kyseessä on lyhytaikainen eli enintään muutamia viikkoja kestävä sairaus tai vamma. Tilanteen mukaan opettaja päättää, tarvitseeko sinun esittää lääkärintodistus. Tapauskohtaiseen harkintaan perustuvien toimien tarkoitus on tukea joustavasti opintojen sujumista ja hyvinvointiasi.

Voit tarvittaessa käyttää opinnoissasi itse hankkimiasi apuvälineitä tai avustajaa. Sovit niiden käyttämisestä opettajan kanssa opintojakson alkaessa.

Lisätuki

Tutkinto-ohjelmat järjestävät eri oppiaineisiin liittyviä oppimista ja opintojen edistymistä tukevia toimia, kuten kertauspajoja sekä vapaasti valittavissa opinnoissa tarjottavia opintojaksoa.

Erityisopettajat ja opintokuraattorit vetävät opiskelutaitopajoja eli Sparris-pajoja. Katso Sparris-pajojen aikataulu ja teemat.

Erityinen tuki ja erityisjärjestelyt (1.8.2022 alkaen yksilölliset opiskelujärjestelyt)

Sinulle voidaan myöntää opiskelun erityisjärjestelyjä, jos sinulla on todettu oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia, opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma tai sinulla on opiskeluun merkittävästi vaikuttava lukivaikeus. Erityisjärjestelyn tarve perustuu asiantuntijan, esimerkiksi lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausuntoon. Lausunnosta tulee ilmetä oppimisvaikeuden, sairauden, vamman tai muun opiskeluun vaikuttavan tilan laatu ja sen vaikutus opiskelukykyyn.

Erityisjärjestelyjä voivat saada TAMKin tutkinto-opiskelijat ja avoimen AMKin polkuopintoja suorittavat sekä korkeakouluyhteisön riistiinopiskelijat. Erityisjärjestelyt edellyttävät erityisjärjestelyehdotusta. Lue lisää erityisjärjestelyehdotuksen saamisesta ja käyttämisestä.

Lukitestaus TAMKissa

TAMKin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja avoimen AMKin polkuopiskelijat voivat halutessaan hakeutua lukitestiin, jos epäilevät lukemiseen, kirjoittamiseen tai kielten opiskeluun liittyvää vaikeutta. Myös opettaja voi ohjata sinut lukitestiin. Testi voidaan tehdä opiskelijalle, jonka äidinkieli on suomi. Jos sinulla on aikaisemmin toisen asteen opintojen aikana saatu lukilausunto, käytät sitä eikä uutta testiä ole tarvetta tehdä.

Varaa lukitestiaika osoitteesta erityinentuki.tamk [at] tuni.fi. Erityisopettaja vastaa viestiisi ja antaa tarkemmat ohjeet. Jos lukitestin perusteella todetaan opintoihin merkittävästi vaikuttava lukivaikeus, erityisopettaja kirjoittaa sinulle erityisjärjestelyehdotuksen.

Kirjaston saavutettavuuspalvelut ja Celian äänikirjapalvelu

Jos sinulla on lukivaikeus tai muu vastaava lukemista hankaloittava vaikeus, voi opinto-ohjaaja tai erityisopettaja kirjoittaa erityisjärjestelyehdotukseen mahdollisuuden kurssikirjojen pidennettyyn laina-aikaan.

Voit käyttää Celian äänikirjapalvelua, jos lukeminen on sinulle vaikeaa esimerkiksi lukivaikeuden, sairauden tai vamman aiheuttaman lukemisesteen vuoksi. Lue lisää Celian palveluihin oikeuttavista syistä. Lisätietoja kirjaston tarjoamista saavutettavuutta tukevista palveluista ja liittymisestä Celian palveluiden käyttäjäksi löydät  kirjaston Saavutettavuus-sivuilta (huomaa myös Celia-välilehti).

Saavutettava tenttitila

TAMKin saavutettava tenttitila (B1-23) sijaitsee TAMKin pääkampuksen palvelukadulla. Lue lisää Erityisjärjestelyt tenteissä -sivulta.

Esteettömyys kampuksilla

Lue esteettömyydestä kampuksilla (linkki intranetiin).

Lisätietoja:

Maiju Ketko, lehtori, erityinen tuki (erityisopettaja)
TAMKin saavutettavuusyhteyshenkilö
Sähköposti: erityinentuki.tamk [at] tuni.fi

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 4.7.2022