Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Opiskelukykyä tukevat palvelut

Opiskeluaikana voi tulla eteen asioita, jotka mietityttävät ja joita haluaisi pohtia jonkun ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Monet henkilökohtaisen elämän asiat voivat aiheuttaa kuormitusta arjessa ja saattavat vaikuttaa tavalla tai toisella opiskelun sujumiseen, motivaatioon ja opiskelukykyyn. (Lue lisää opiskelukyvyn käsitteestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä osoitteessa: Opiskelukyky - YTHS).

Opiskelun ja hyvinvoinnin palveluissa tarjoamme luottamuksellista keskustelutukea opiskeluhyvinvointiin ja opiskelukykyyn liittyvissä asioissa sekä ohjaamme ja tuemme opiskelijoita erilaisissa usein haastavaksi koetuissa elämäntilanteissa. Jos olet epävarma kenen puoleen kääntyä, voit ensin kartoittaa sopivaa palvelua osoitteessa: www.koppari.fi/tamk  

Voit olla myös suoraan yhteydessä:

TAMK, opiskelukyvyn ohjaus, Elina Champaneri 

TAMKin opiskelukyvyn ohjaaja voi tukea sinua opiskelukykyysi liittyvissä haasteissa. Nämä voivat liittyä omiin voimavaroihisi, elämäntilanteeseesi, ihmissuhteisiisi ja opiskelutaitoihin. Opiskelukykyvalmentajan kanssa voit kartoittaa tuen ja ohjauksen tarvettasi sekä pohtia yhdessä sopivia työvälineitä ja keinoja kulloisenkiin tilanteeseen.  

Toimimme myös useissa opiskeluhuollollisissa verkostoissa, ml. korkeakouluyhteisön opiskeluhyvinvointiohjelman työryhmässä, TAMKin kriisiryhmässä sekä YTHS Kaupin kampuksen terveystyöryhmässä sekä tukena opettajatuutoreille ja opinto-ohjaajille opiskelijoiden psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Ohessa muutamia opiskeluhyvinvointiin/opiskelukykyyn liittyviä itsearviointikyselyitä (kaikki kyselyt ovat anonyymejä, eli tallenne antamistasi kyselyn vastauksista ei sisällä mitään sinua identifioivaa informaatiota), jotka sisältävät myös lyhyen vastauspalautteen:

  • jos opiskelumotivaatio mietityttää >>> oppimisen säätelyn itsearviointikysely (MSLQ)
  • jos haluat arvioida elämäntilannettasi kokonaisuudessaan >>> CREAR (digitaalinen palvelutarpeenarviointi) auttaa sinua hahmottamaan, miten sinulla menee elämäsi eri osa-alueilla. Vastaamalla kysymyksiin saat käyttöösi tietoa, joka ohjaa sinua kehittymään tulevaisuutesi tarpeita varten. Näet tulokset heti vastattuasi kysymyksiin ja pystyt tallentamaan vastaukset itsellesi tai lähettämään ne sähköpostitse eteenpäin. Voit tarkastella tuloksia itsenäisesti tai esim. opettajatuutorin, opinto-ohjaajan tai opiskelukyvyn ohjaajan kanssa.

PS. Otahan seurantaan: @tamkparvi !

Julkaistu: 30.6.2020
Päivitetty: 21.2.2024