Hyppää pääsisältöön

Kuraattoripalvelut

TAMK

Opiskeluaikana voi tulla eteen asioita, jotka mietityttävät ja joita haluaisi pohtia jonkun ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Henkilökohtaisen elämän asiat saattavat vaikuttaa tavalla tai toisella opiskelun sujumiseen ja/tai opiskelumotivaatioon. Monet erilaiset asiat voivat aiheuttaa kuormitusta arjessa ja opiskelussa, eikä niitä tarvitse jäädä miettimään yksinään.

Tarjoamme luottamuksellista keskustelutukea opiskeluhyvinvointiin ja opiskelukykyyn liittyvissä asioissa sekä ohjaa ja tukee opiskelijoita erilaisissa usein haastavaksi koetuissa elämäntilanteissa.

Yhteydenoton syynä voi olla esimerkiksi:

 • jaksaminen tai uupuminen
 • arjen sujuvuus
 • opiskelumotivaatio
 • alakulo tai ahdistuneisuus
 • stressi tai jännittäminen
 • ihmissuhteet tai yksinäisyys
 • erilaiset elämänkriisit
 • halu puhua luottamuksellisesti omista asioista ulkopuolisen ammattilaisen kanssa

Tapaamiset voivat olla kasvotusten kampuksella taikka etänä Teamsilla tai Zoomissa. Yksittäisen tapaamisen kesto on noin 50min. Ajanvaraus onnistuu sähköpostitse.

TAMKin opintokuraattorina toimii Annina Vilkas.

TAMKin opintovalmentajana toimii Elina Champaneri.

 • elina.champaneri [at] tuni.fi, 050 323 1754 (palvelukäytävä B1-49)

Toimimme myös useissa opiskeluhuollollisissa verkostoissa, ml. korkeakouluyhteisön opiskeluhyvinvointiohjelman työryhmässä, TAMKin kriisiryhmässä sekä YTHS Kaupin kampuksen terveystyöryhmässä sekä tukena opettajatuutoreille ja opinto-ohjaajille opiskelijoiden psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Ohessa muutamia opiskeluhyvinvointiin/opiskelukykyyn liittyviä itsearviointikyselyitä (kaikki kyselyt ovat anonyymejä, eli tallenne antamistasi kyselyn vastauksista ei sisällä mitään sinua identifioivaa informaatiota), jotka sisältävät myös lyhyen vastauspalautteen:

 • jos opiskelumotivaatio mietityttää >>> oppimisen säätelyn itsearviointikysely (MSLQ)
 • jos haluat arvioida elämäntilannettasi kokonaisuudessaan >>> CREAR (digitaalinen palvelutarpeenarviointi) auttaa sinua hahmottamaan, miten sinulla menee elämäsi eri osa-alueilla. Vastaamalla kysymyksiin saat käyttöösi tietoa, joka ohjaa sinua kehittymään tulevaisuutesi tarpeita varten. Näet tulokset heti vastattuasi kysymyksiin ja pystyt tallentamaan vastaukset itsellesi tai lähettämään ne sähköpostitse eteenpäin. Voit tarkastella tuloksia itsenäisesti tai esim. opettajatuutorin, opinto-ohjaajan tai opintokuraattorin kanssa.

PS. Otahan seurantaan: @tamkparvi !

Julkaistu: 30.6.2020
Päivitetty: 5.12.2022