Hyppää pääsisältöön

Kuraattoripalvelut

TAMK

Opiskeluaikana voi tulla eteen asioita, jotka mietityttävät ja joita haluaisi pohtia jonkun ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Henkilökohtaisen elämän asiat saattavat vaikuttaa tavalla tai toisella opiskelun sujumiseen ja opiskelumotivaatioon. Monet erilaiset asiat voivat aiheuttaa kuormitusta arjessa ja opiskelussa, eikä niitä tarvitse jäädä miettimään yksinään.

Opintokuraattorin tapaamisten tavoitteena on tukea opiskelukykyä ja vahvistaa opiskeluhyvinvointia. Tapaamisilla kartoitetaan kokonaistilannetta, tuetaan toimijuutta sekä etsitään uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja.

Yhteydenoton syynä voi olla esimerkiksi:

 • jaksaminen tai uupuminen
 • arjen sujuvuus
 • opiskelumotivaatio
 • alakulo tai ahdistuneisuus
 • stressi tai jännittäminen
 • ihmissuhteet tai yksinäisyys
 • erilaiset elämänkriisit
 • jos opiskelu on osa ammatillista kuntoutusta, ym. Kelan etuusasiat
 • halu puhua luottamuksellisesti omista asioista ulkopuolisen ammattilaisen kanssa

Tapaamiset voivat olla kasvotusten kampuksella taikka etänä Teamsilla tai Zoomissa.

TAMKin opintokuraattorina toimii Annina Vilkas.

Asiointiosoite: opintokuraattorit.tamk [at] tuni.fi

Ajanvaraus Bookings-varaussivun kautta: https://bit.ly/TAMKhyvinvointi

Keräämme asiakaspalautetta, jotta voimme kehittää TAMKin Kuraattoripalveluita entistä paremmin opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi. Linkki kyselylomakkeelle: https://forms.office.com/r/kZLFcAKAdL

Kuraattoripalvelut toimivat myös useissa opiskeluhuollollisissa verkostoissa, ml. korkeakouluyhteisön opiskeluhyvinvointiohjelman työryhmä, TAMKin kriisiryhmä sekä YTHS Kaupin kampuksen terveystyöryhmä. Opintokuraattorit toimivat myös ammatillisena tukena opettajatuutoreille ja opinto-ohjaajille opiskeluhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Ohessa muutamia opiskeluhyvinvointiin liittyviä itsearviointikyselyitä (kaikki kyselyt ovat anonyymejä, eli tallenne antamistasi kyselyn vastauksista ei sisällä mitään sinua identifioivaa informaatiota), jotka sisältävät myös lyhyen vastauspalautteen:

 • jos opiskelumotivaatio mietityttää >>> oppimisen säätelyn itsearviointikysely (MSLQ)
 • jos haluat arvioida elämäntilannettasi kokonaisuudessaan >>> CREAR (digitaalinen palvelutarpeenarviointi) auttaa sinua hahmottamaan, miten sinulla menee elämäsi eri osa-alueilla. Vastaamalla kysymyksiin saat käyttöösi tietoa, joka ohjaa sinua kehittymään tulevaisuutesi tarpeita varten. Näet tulokset heti vastattuasi kysymyksiin ja pystyt tallentamaan vastaukset itsellesi tai lähettämään ne sähköpostitse eteenpäin. Voit tarkastella tuloksia itsenäisesti tai esim. opettajatuutorin, opinto-ohjaajan tai opintokuraattorin kanssa.
 • jos haluat arvioida itsemyötätuntotaitojasi >>> itsemyötätuntokysely (SCS)
 • jos huijariajattelu askarruttaa >>> kyselylomake huijariajattelun tunnistamiseen (CIPS)

PS. Halutessasi voit hypätä seuraamaan opintokuraattoria myös Instagramissa: @iamvilkas ja ota seurantaan myös @tamkparvi.

Julkaistu: 30.6.2020
Päivitetty: 3.8.2022