Hyppää pääsisältöön

Verkko-opinnot

TAMK

Verkko-opinnot

Verkko-opiskelu on luonteva osa ammattikorkeakouluopintojasi. Se mahdollistaa opiskelusi joustavasti eri paikoissa ja erilaisilla laitteilla. Verkko-opiskelun työvälineet ovat helposti saavutettavissa internetin kautta. Ne tarjoavat opintojaksoilla monipuoliset yhteistyö- ja vuorovaikutusvälineet.

Verkko-opinnoissa opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin lähiopetuksessa.  Opettaja valitsee kullekin opintojaksolle sille parhaiten soveltuvat verkkotyövälineet. TAMKissa verkko-opinnot toteutetaan useimmiten Moodlessa (entinen Tabula) https://moodle.tuni.fi/ .

Verkko-opiskelu on joustavaa, mutta yleensä aikataulutettua, joten opinnot vaativat itsekuria ja aktiivisuutta. Opiskeluun kuuluu esimerkiksi säännöllisiä videoluentoja, verkkotehtävien tekemistä, materiaaleihin tutustumista, verkkokeskusteluihin osallistumista sekä tenttejä. Verkko-opiskelu voi sisältää yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen Campusonline.fi on on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot. 

Campusonline.fi

 

Lisätietoa:

Verkko-opintotarjonta

Julkaistu: 21.3.2019
Päivitetty: 10.6.2022