Henkilöprofiili

Olli Karsio

yliopisto-opettaja
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Oma esittely

Toimin parhaillaan yliopistonopettajan määräaikaisessa tehtävässä ja viimeistelen väitöskirjaani vanhuspalveluiden markkinoistumisesta. Tutkimusaiheitani ovat hyvinvointivaltion muutos, sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoistuminen, erityisosaamisalueena vanhuspalvelut ja hoiva.

Työtehtävät

Toimin parhaillaan yliopistonopettajana Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tiedekunnassa. Tehtäviini kuuluvat tällä hetkellä Global Society: Nordic Studies -maisteriohjelman kehittäminen ja vastuuopettajana toimiminen, sekä projekti- ja väitöskirjatutkijana toimiminen sosiaalipolitiikan oppisuunnassa.

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimuksellisesti erityisosaamisalueitani ovat sosiaalipolitiikan tutkimus, laadullinen tutkimus, haastattelututkimus, sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimus, vanhuspalveluiden ja hoivan tutkimus. Korkeakouluopetuksessa erityisosaamistani ovat ohjaukselliset menetelmät ja niiden kehittäminen. Olen koulutukseltani myös työnohjaaja.