Henkilöprofiili

Noora Hyysalo

psykologi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oma esittely

Olen psykologi (PsM) ja väitöskirjatutkija. Väitöskirjassani tutkin äidin päihdetaustan yhteyttä vanhempi-lapsi-suhteen kehittymiselle. Lisäksi toimin tuntiopettajana Tampereen yliopistolla.

Osaamisalueiden kuvaus

Kiinnostuksen kohteitani ovat vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus, kiintymyssuhdeteoria, lapsen narratiivinen kokemusmaailma sekä vanhemman päihdeongelma ja siihen liittyvät psyko-fyysis-sosiaaliset riskitekijät lapsen kehityksen näkökulmasta. Olen myös kiinnostunut avoimesta tieteestä ja hyvistä tieteellisistä käytännöistä.