Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitenoora.aarnio [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504078692
Keskustakampus

Oma esittely

Olen toiminut kehittämistyössä ja tutkinut lastensuojelua ammattilais- ja asiakasnäkökulmasta. Taustaltani olen sosiaalihuollon käytännön ammattilainen ja kokemusta minulla on mm. hoiva-ja hoitotyöstä, kriisityöstä ja yhdennetystä sosiaalityöstä. Pisimpään olen työskennellyt lastensuojelun sosiaalityöntekijänä ja esihenkilönä. Haluan tutkijana edistää tutkimusperustaisen sosiaalityön käytännön muodostumista.

Työtehtävät

Toimin tutkijana ETU-tutkimushankkeessa (Lastensuojelu lapsen etuna? Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/lastensuojelu-lapsen-etuna. Tutkimusta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ajalla 1.4.2021-31.12.2022. Oma osuuteni tutkimuksesta käsittelee asiakasnäkemyksiä lapsen hvyinvoinnin arviointiin liittyen. 

Merkittävimmät julkaisut

Aarnio, Noora (2021, Tulossa) Sosiaalityöntekijän ja lastensuojelulaitoksen työntekijän yhteistyö rajoitustoimenpiteen tarpeen arvioinnissa. 

Aarnio, Noora (2018) Toipuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa –miten ammattilaiset voivat tukea nuorta ja vanhempia sijoituksen alkuvaiheessa. Teoksessa Uudistuva lastensuojelu –kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Toim. Eriksson, Pia & Petrelius, Päivi. Työpaperi 32/2018, THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6 

Aarnio, Noora & Miettunen, Nanna (2018) Kompleksisuus sosiaalityön vaativuuden määrittelijänä. Teoksessa Uudistuva lastensuojelu –kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Toim. Eriksson Pia & Petrelius, Päivi. Työpaperi 32/2018, THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6 

Aarnio, Noora (2016) Huostaanoton jälkipuinti ja uudet oivallukset. Teoksessa Huostaanotto –Lastensuojelun vaativin tehtävä. Toim. Enroos, Rosi & Heino, Tarja & Pösö, Tarja. Tampere: Vastapaino.