yksilöllinen osaamisen arviointi
Palvelu

Yksilöllinen osaamisen arviointi

Kuvaus

Tarjoamme yksilöllistä osaamisen arviointia, jossa arvioidaan henkilön opintojen ja työkokemuksen tuottama osaaminen tietyltä aihealueelta. Organisaatiot voivat hyödyntää osaamisarvioita henkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyssä.

Osaamisarviossa arvioidaan henkilön opintojen ja työkokemuksen tuottama osaaminen valitulta aihealueelta sekä arvio siitä, minkä tasoisiin tehtäviin hän asianomaisella ammattialalla soveltuu. Arvio tehdään erikseen opintojen ja työkokemuksen tuottamasta osaamisesta. Organisaatiot voivat hyödyntää osaamisarvioita henkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyssä.

Eurooppalainen ja kansallinen taso

EU on julkaissut eurooppalaisten tutkintojen yleisen viitekehyksen European Qualification Framework (EQF) ja Suomen opetushallinto on laatinut sitä vastaavan kansallisen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen (NQF). TAMK on kehittänyt osaamisen arviointijärjestelmänsä tätä viitekehystä soveltaen.

TAMKin arviointijärjestelmä tuottaa arvioitavalle henkilölle osaamisarvion, jossa hänen osaamisensa rinnastetaan edellä mainittujen viitekehysten tasoihin. Opintojen ja työkokemuksen tuottama osaaminen arvioidaan erikseen.

Osaamisarvion täydentäminen

Henkilöillä on mahdollista täydentää osaamisarvioitaan osaamisen kehittymisen myötä.

TAMK ylläpitää antamistaan osaamisarvioista rekisteriä, josta henkilöillä on mahdollista saada käyttöönsä ajantasainen osaamisarvionsa pdf-dokumenttina.

Yhteyshenkilöt