akuuttihoidon täydennyskoulutus
Palvelu

Akuuttihoidon täydennyskoulutus

Kuvaus

Koulutuksen sisällöt

Miten toimit, kun potilaasi vointi huononee?

 • Potilaan tilan huononemisen varhainen tunnistaminen
 • Potilaan systemaattinen tutkiminen (ABCDE)
 • Toiminta äkillisissä tilanteissa
 • Medical Early Warning Score

Hoitoelvytys

 • Medical Early Warning Score
 • Elottomuuden toteaminen
 • Lisäavun hälyttäminen
 • Perus- ja hoitoelvytys
 • Tiimityöskentely ja johtaminen

Elvytys vuodeosastolla (PPE-D)

 • Medical Early Warning Score
 • Elottomuuden toteaminen
 • Lisäavun hälyttäminen
 • Perus- ja hoitoelvytys
 • Tiimityöskentely ja johtaminen

Hoitaja: Tunnista potilaasi hoidon tarve ja kiireellisyys!

 • Potilaan hoidontarpeen ja kiireellisyyden arviointi
 • Esiluokitus sairaanhoitajan vastaanotolla, sairaanhoitajavastaanottotoiminnan kehittäminen
 • NEWS (National Early Warning Score)

Koulutukset sisältävät ennakkomateriaalin, luentoja ja käytännön harjoituksia.

Kouluttajina toimivat akuuttihoitotyön asiantuntijaopettajat ja lääkärit.

Kenelle

Terveydenhuollon ammattilaisille.

Miten toimitaan

Koulutus räätälöidään asiakkaan tarvetta vastaavaksi ja koulutuksen laajuus mitoitetaan asiakkaan toiveen mukaiseksi.

Tarja Tittonen, yhteyspäällikkö
tarja.tittonen@tuni.fi | 050 500 4545