Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitenina.nygren [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401904022
Keskustakampus

Oma esittely

Osaamisalueiden kuvaus

Nature conservation, biodiversity offsetting, urban animals (rats, siberian flying squirrels), transformative change, games

Frame analysis, dialogue workshops, games 

Tutkimuskohteet

Nature conservation, biodiversity offsetting, urban animals (rats, siberian flying squirrels), transformative change, games

Merkittävimmät julkaisut

Peer-reviewed scientific articles

Ojalammi, Sanna, & Nygren, Nina V. (2018) Visitor Perceptions of Nature Conservation at Helsinki Zoo. Anthrozoös, 31(2), 233-246.

Nygren, Nina V., Jokinen, Ari & Nikula, Ari (2017) Unlearning in adaptive governance of biodiversity conservation: an experiment with dialogue workshops and predictive habitat modelling. Landscape and urban planning. Vol. 167, November 2017, 473–482

Nygren, Nina V. Monilajinen, oppiva kaupunki [Multispecies, learning city]. (2017) in Bäcklund, Pia; Häkli, Jouni & Schulman, Harry (eds.) Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. [Citizens in urban development] Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/handle/10024/102475 

Nygren, Nina V.(2015) Luontoarvojen kompensointi – ratkaisu suunnittelun umpikujiin? [Biodiversity offsetting – a solution for difficult conflicts over biodiversity values in land use planning?] Yhdyskuntasuunnittelu 53: 3.

Nygren, Nina V. & Peltola, Taru (2014) Liito-oravakartoituksen keholliset käytännöt: Odotetun ja yllättävän läsnäolon politiikka. [Affective politics of standardized and surprising presences of flying squirrels in nature conservation field work]. Alue ja Ympäristö, 2/2014, 4-16.

Jokinen, Ari & Nygren, Nina V. (2014) Paikallisen toimintakyvyn politiikka-analyysi. [Analysis of local capacity of action] in Häikiö, Liisa & Leino, Helena (eds.) Politiikkaprosessien tulkinta: Toimijat ja merkitykset. [Interpreting policy processes: Actors and meanings], s.176–201. Tampere University Press.

Nygren, Nina V. & Jokinen, Ari (2013) Significance of affect and ethics in applying conservation standards: The practices of flying squirrel surveyors. Geoforum 46, 79-90.

Jokinen, Ari; Haila, Yrjö & Nygren, Nina (2009) Liito-oravan suojelu poliittisena prosessina ja yhteistoimintahankkeena Tampereen kaupunkiseudulla. [Conservation of the Siberian flying squirrel as a policy process and a collaborative project in the Tampere city region] Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja (Yearbook of Environmental Policy and Law) 2009, University of Joensuu, Joensuu, Finland.

Nygren, Nina: Liito-orava kaavoituksessa – Ojalan tapaus Tampereella. [Flying squirrel in land use planning – The Ojala case in Tampere] (2005) Yhdyskuntasuunnittelu (Community Planning) 2/2005, 27-43

Non-refereed scientific articles

Nygren, N. V. (2019) Suomalaisten sukupuuttojen jäljillä. (Book review of Kauppinen, J. (2019) Monimuotoisuus. Siltala, Helsinki). Alue ja Ympäristö, 48(2) X-XX.

Nygren, N. V. (2019) Uusi harrastus, uudet kehykset, uusi kyborgi, uusi ympäristö. (editorial) Alue ja Ympäristö, 48(1), 1-2.

Nygren, N. V. (2019) Villi kesytys–kesy villiys (book review of Swanson, Lien & Ween: Domestication Gone Wild. Politics and Practices of Multispecies Relations). TRACE∴ Finnish Journal for Human-Animal Studies, 5.

Peltola, T., Ratamäki, O., Åkerman, M., Arpin, I., Balian, E., Bunnefeld, N., ... & Stadelmann, T. (2018) Missing the Peacock—Arts, Sciences, Creativity, and Chronic Environmental Crisis. Polymath: An Interdisciplinary Arts and Sciences Journal, 8(1), 1-15.

Nygren, Nina V. & Ojalammi, Sanna (2018) Conservation education in zoos: a literature review. Trace Vol 4 (2018): Trace: Finnish Journal for Human-Animal Studies. https://doi.org/10.23984/fjhas.66540 

Ojalammi, Sanna & Nygren, Nina V. (2016) Animal Encounters at the Helsinki Zoo. Lo Squaderno no. 42. Urban Animals. http://www.losquaderno.professionaldreamers.net/wp-content/uploads/2016/11/losquaderno42.pdf 

Nygren, Nina V.: Watched. Photographed. Tortured. Petted. Feared. Eaten. Hunted. Fed. Trained. Admired. Trace: Finnish journal for human-animal studies vol. 2 (2016), 102-104. Book review of Markwell, Kevin (ed.) Animals and Tourism. Understanding Diverse Relationships. Channel View Publications. 

Åkerman, Maria; Arpin, Isabelle; Balian, Estelle; Bunnefeld, Nils; Nygren, Nina V., Palosaari, Teemu; Peltola, Taru; Peltonen, Lasse; Redpath, Steve; Stadelmann, Tanya; Thomson, Inge; Young, Juliette (2016) Understanding perpetuated conflicts over animals. Report from a workshop on long-term environmental conflicts in Chemin-Dessus, Switzerland, 20-23 October 2015. Trace: Finnish journal for human-animal studies vol. 2 (2016), 74-80.

Nygren, Nina V. (2015) Posthumanismista suomeksi. [In Finnish about posthumanism]. Alue ja Ympäristö. Book review of Lummaa, Karoliina & Rojola, Lea (2014) Posthumanismi. Eetos.

Nygren, Nina V.: Löytyykö luonnon lumo? [Are we still able to become enchanted by nature?] (2013) Alue ja Ympäristö 2/2013, 100-101. Book review of George Monbiot: Feral. Searching for enchantment on the frontiers of rewilding. Penguin group, 2013.

Nygren, Nina: Hyönteisten ja ihmisten yhteinen maailma [The common world of insects and humans] (2012) Sosiologia 1/2012, 60-61. Book review of Hugh Raffles: Insectopedia. Vintage books, New York 2010. 

Jokinen, Ari; Nikula, Ari; Nygren, Nina; Tersa, Piia & Haila, Yrjö: Liito-oravan elinympäristöjen mallitus ja ennakointi Tampereen kaupunkiseudulla. [Siberian flying squirrel habitat modelling and predicting in the Tampere city region. Final report] (2010) Suomen ympäristö 11/2010, Luonto, 71 pages, Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Nygren, Nina & Littunen, Kaisa: Dialogiset työpajat – maankäytön konflikteista suunnitteluvaran avartumiseen. [Dialogue workshops – from conflicts in land use planning to the opening of the margin of planning] (2008) Oikeus [Law] 2008 (37) 4, 478–484.

Haila, Yrjö; Kousis, Maria; Jokinen, Ari; Nygren, Nina & Psarikidou, Katerina (2007) Building trust through public participation: Learning from conflicts over the implementation of the habitats directive. PAGANINI Work Package 4, Final Report.

Jokinen, Ari; Nygren, Nina; Haila, Yrjö & Schrader, Marko (2007) Yhteiseloa liito-oravan kanssa. Liito-oravan suojelun ja kasvavan kaupunkiseudun maankäytön tarpeiden yhteensovittaminen. [Living together with the flying squirrel. Integrating the protection of the flying squirrel with land-use needs in an expanding city region.] Suomen ympäristö 20. Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere.

Theses

2013 Liito-oravan suojelun poliittinen prosessi ja suunnitteluvara Tampereen kaupunkiseudulla. [Flying squirrel conservation: policy process and the margin of planning in the Tampere City Region]. Doctoral thesis in Environmental policy. School of Management, University of Tampere.

2004 Naarasleijonan kutiava iho – Saastumistapaus italialaisessa teollisuuskaupungissa. [The itching skin of a lioness – pollution case in an industrial Italian city] Master’s thesis in environmental policy, Department of regional studies and environmental policy, University of Tampere.