Henkilöprofiili

Miska Hanka

opinnäytetyön tekijä, ylempi korkeakoulututkinto
Rakennetun ympäristön tiedekunta
| Sub unit: Rakennustekniikka