Henkilöprofiili

Miro Metsämuuronen

tuntiopettaja
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta