Henkilöprofiili

Meeri Koivula

yliopistonlehtori, terveystieteet
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Terveystieteet

Oma esittely

TtT, dosentti, hoitotiede

Työtehtävät

Hoitotieteen maisterikoulutus, päävastuualue terveystieteiden opettajakoulutus ja sen tutkiminen ja kehittäminen

Opinnäytteiden ohjaus kaikilla tasoilla: kandidaatintutkielmat, Pro gradu -tutkielmat, väitöskirjat

Osaamisalueiden kuvaus

Näyttöön perustuva opettajakoulutus

Tutkimusprosessin suunnittelu, ohjaus ja arviointi