Hyppää pääsisältöön

Meeri Koivula

yliopistonlehtori, terveystieteet
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitemeeri.koivula [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401901455
Kaupin kampus

Oma esittely

TtT, dosentti, hoitotiede

Työtehtävät

Hoitotieteen maisterikoulutus, päävastuualue terveystieteiden opettajakoulutus ja sen tutkiminen ja kehittäminen

Opinnäytteiden ohjaus kaikilla tasoilla: kandidaatintutkielmat, Pro gradu -tutkielmat, väitöskirjat

Osaamisalueiden kuvaus

Näyttöön perustuva terveystieteiden opettajankoulutus

Tutkimusprosessin suunnittelu, ohjaus ja arviointi

Mittarin kehittäminen ja testaus

Tutkimuskohteet

Terveystieteiden opettakakoulutus, opettajien osaaminen ja osaamisen kehittäminen

  • Sydänpotilaiden ja heidän perheidensä tuki ja ohjaus
  • Monikulttuurisuus terveydenhuollossa