Henkilöprofiili

Matti Vilkko

professori, yksikön päällikkö
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
| Sub unit: Automaatio- ja konetekniikka | Tieteenala: Automaatiotekniikka
Matti Vilkko

Oma esittely

Olen prosessien säädön professori. Tutkimusalaani ovat teollisten prosessien ja niihin liittyvien toiminnallisten prosessien hallinta. Tutkimukseni perustuu säätöteoriaan ja sen soveltamiseen tutkimusalallani. Käyttämiäni menetelmiä ovat 

- dynaamisten prosessien matemaattinen mallintaminen, tarkemmin sanottuna matemaattisten mallien luominen luonnonlakien pohjalta ja käyttämällä mittaustietoa, 

- säätöteorian menetelmät hallittavien prosessien tilojen ja parametrien estimointiin käyttämällä prosesseista saatavia mittaustietoja, ja 

- säätö- ja optimointiteorioiden menetelmät säätöratkaisujen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen käyttämällä mittaustietoja ja tilaestimaatteja.

Toimin Automaatio- ja konetekniikan yksikön päällikkönä.