Henkilöprofiili

Matti Isakov

yliopistotutkija, tutkijakollegium
Matti Isakov

Osaamisalueiden kuvaus

Pääasialliset osaamisalueet liittyvät materiaalien mekaanisen käyttäytymisen kokeelliseen tutkimukseen, analysointiin ja numeeriseen mallintamiseen; suuren muodonmuutosnopeuden ilmiöt, väsyminen ja myötymäindusoidut faasimuutokset.