Henkilöprofiili

Marko Ahteensuu

yliopistonlehtori, tutkimusetiikka
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Historia,filosofia ja kirjallisuus

Työtehtävät

Tutkimusetiikan yliopistonlehtori, ma.

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusetiikka, bioetiikka, riskien ja epävarmuuksien filosofia, ympäristöetiikka ja tieteenfilosofia