Henkilöprofiili

Marita Aro

opintosihteeri
Koulutus ja oppiminen
| Sub unit: Koulutuksen lähipalvelut

Työtehtävät

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)/Kielten ykiskkö:

• mm. todistusten valmisteluun, tutkielmaprosesseihin ja opintosuorituksiin liittyvät tehtävät