Henkilöprofiili

Maria Mäkelä

yliopistonlehtori, yleinen kirjallisuustiede
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Historia,filosofia ja kirjallisuus | Tieteenala: Kirjallisuus

Työtehtävät

FT, dosentti, yliopistonlehtori, yleinen kirjallisuustiede

Vastuullinen johtaja hankkeissa Välineelliset kertomukset (Suomen Akatemian konsortio 2018-2022), Kertomuksen vaarat (Koneen Säätiö 2017-2020) ja Tarinat tietotekniikan toteutuksessa (Aaltosen Säätiö 2019-2022)

Osaamisalueiden kuvaus

Kirjallisuustiede, narratologia, monitieteinen kertomustutkimus