Henkilöprofiili

Mari Aaltonen

yliopistotutkija

Oma esittely

Tutkimukseni keskittyy ikääntymisen, hoivan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön tutkimukseen. Olen kiinnostunut siitä miten yleistyvä pitkäikäisyys sekä samanaikaiset muutokset sosiaali- ja terveyspolitiikassa sekä yhteiskunnassa yleisemminkin ovat yhteydessä erilaisten palvelujen sekä hoivan käytölle ja ihmisten elämään ylipäänsä. Erityisesti olen kiinnostunut muistisairaiden ihmisten tutkimuksesta. Vuonna 2018 sain Suomen Akatemian tutkijatohtorirahoituksen hankkeelleni The challenge of dementia in the era of increasing longevity and changing care systems. 

Työssäni olen pääasiassa käyttänyt määrällisiä tutkimusmenetelmiä ja tutkinut suomalaisia ja kanadalaisia rekisteriaineistoja ja kysely- ja haastatteluaineistoja. Olen tehnyt sekä poikittais- että pitkittäistutkimusta. Jälkimmäiseen olen käyttänyt hollantilaista Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) ja Canadian Longitudinal Aging Study (CLSA) aineistoja. Syksyllä 2018 aloitin ensimmäisen laadullisen tutkimusprojektini Täyttä elämää vai selviytymistä – muistisairaiden ja heitä hoitavien omaisten kokemuksia arjesta ja kotona asumista edistävistä ja heikentävistä tekijöistä. Tässä tutkimuksessa olemme keränneet haastatteluaineistoa eri puolelta Suomea muistisairailta ihmisiltä ja heitä kotona auttavilta läheisiltä. 

Tutkimukseni on osa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön sekä Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimuksia.  

Olen tehnyt tutkimusta Tampereen yliopiston gerontologian tutkimusryhmässä vuodesta 2006, poislukien lukuvuoden 2016-17 jonka aikana olin Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa Institute for Advanced Social Research (IASR). 

Maaliskuuta elokuulle 2019 olin tutkimusvierailulla Kanadassa Vancouverissa University of British Columbiassa.