Hyppää pääsisältöön

Maarit Marttila

apurahatutkija, post doc -tutkimus, Lehtori; LitT (liikunta, terveystieto, työkyky, hyvinvointi) Tampereen kaupungilla toisella asteella.

Oma esittely

Olen liikuntatieteiden tohtori (2016, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikka) ja työskentelen lehtorina toisella asteella Tredussa sekä post doc -tutkijana Tampereen yliopistolla Koneen Säätiön apurahalla (ks. https://projects.tuni.fi/nyt/). Tutkimus, liikunta, terveystieto, hyvinvointi, kehollisuus, opinto-ohjaus ja toiminnalliset menetelmät ovat jatkuvan kiinnostukseni kohteena. Mielelläni jaan osaamistani mm. tutkielmien ja opinnäytteiden tekijöille. Viime vuosina olen tutkinut kehollisen tiedon rakentumista liikunnassa ja luontoliikuntaa eri näkökulmista. Töiden ohella tein lisäksi koulutusjohtamisen opinnot (rehtorin kelpoisuus) 2018 Jyväskylän yliopistolla, koska haluan tarkastella koulua myös johtamisen näkökulmasta. Opinto-ohjaajan koulutukseni on vuodelta 2010.

Työtehtävät

Post doc -tutkija apurahalla Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimuksessa: "NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen" Seikkailu-, media- ja ympäristökasvatuksellinen nuorisotutkimushanke.

Ja lehtori Tampereen kaupungilla toisella asteella (liikunta, terveystieto, työkyky, hyvinvointi).

Osaamisalueiden kuvaus

Tietoa

LinkedIn 

Tärkeimmät saavutukset

Luottamustoimet

Tutkimustavoitteet

Tutkia miten lisätään nuorten oppimista ja hyvinvointia liikkumisen, luonnossa toimimisen, toivon ja välittämisen kautta.

Tutkimuskohteet

Liikuntapedagogiikka

Oppiminen

Seikkailukasvatus

Toivo

Terveystieto

Kehollinen tieto

Luontoliikunta

Soveltava liikunta

Tieteenalat

Liikuntatieteet

Yhteiskuntatieteet

Tutkimusrahoitus

Koneen Säätiön rahoittamana post doc -tutkijana

Tutkimusura

Post doc -tutkija lehtoraatin ohella