Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358401901220
Keskustakampus

Oma esittely

Olen journalistiikan dosentti, mediatutkija, journalismin opettaja ja täydennyskouluttaja. Tutkimuskohteitani ovat muun muassa kulttuurijournalismi ja -kritiikki, kulttuurin yleisöjen sisällöntuotanto, journalistikoulutus ja sen alakohtainen pedagogiikka. Opetusalojani ovat olleet muun muassa journalistisen työn perusteet ja ammattikäytännöt, journalismin teoria ja mediakasvatus. Olen myös kiinnostunut kehittämään opetuksen digitaalisia mahdollisuuksia, digitaalista tiedeviestintää ja erityisesti tutkijoiden välistä ammatillista viestintää sekä mediatutkijoiden pohjoismaisia yhteyksiä.

Työtehtävät

Olen Tampereen yliopiston journalistiikan dosentti. Työskentelin Tampereen yliopistossa 2006–2019 journalistiikan yliopisto-opettajana alanani verkkojournalismi. Vastasin 2011–2019 toimittajakoulutuksen harjoittelujärjestelmästä ja toimin 2019–2023 pohjoismaisen toimittajakoulutuksen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Edustan myös pohjoismaisia toimittajakoulutuksia the World Journalism Education Councilissa (WJEC).

Työskentelen tällä hetkellä päätoimisesti apulais- ja varajohtajana Göteborgin yliopistossa sijaitsevassa pohjoismaisen median- ja viestinnäntutkimuksen keskuksessa Nordicomissa. Osana työtäni vastaan muun muassa NordMedia Network -yhteisöstä, johon kuuluu myös suomalaisia media- ja viestinnäntutkijoita. Olen myös Göteborgin yliopiston journalismin, median ja viestinnän laitoksen (JMG) journalistiikan dosentti.

Lisäksi toimin Kulttuurintutkimus -lehden päätoimittajana ja NordMedia-konferenssin kansainvälisen suunnittelukomitean jäsenenä sekä johdan medialukutaitotutkimuksen UNESCO MILID University Network -verkostoa ja Ruotsin valtion medianeuvoston Akademiskt forum för MIK-forskning -verkostoa. Lisäksi olen toimituskunnan jäsen seuraavissa tieteellisissä julkaisuissa: Nordicom Review, Journal of Creative Communications, Journal of Media Literacy Education, Information & Media, The Arts in Society Journal Collection, Kairos: Media & Communications Review.

Osaamisalueiden kuvaus

Journalismi, kulttuurijournalismi, taidekritiikki, osallistuvat kulttuurin yleisöt, toimittajakoulutus, journalisminopetuksen pedagogiikka, sisällönanalyysi, digitaaliset menetelmät, Pohjoismaat viestintäympäristönä

Tieteenalat

Media- ja viestintätieteet, journalismintutkimus, kulttuurintutkimus, taiteensosiologia, digitaalinen kulttuurin tutkimus, sosiaalisen median tutkimus, alakohtainen pedagogiikka (journalismi)

Tutkimusura

Merkittävimmät julkaisut

Käyttäjälähtöinen kulttuurinen viestintä

Jaakkola, M. (2022). Reviewing culture online: Post-institutional cultural critique across platforms. Cham: Palgrave MacMillan.

Jaakkola, M. (2020). ”Useful creativity: Vernacular reviewing on the video-sharing platform Vimeo.” Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, published online before print 21 April 2020.

Jaakkola, M. (2019). "From vernacularized commercialism to kidbait: Toy review videos on YouTube and the problematics of the mash-up genre." Journal of Children and Media, published online before print 18 November 2019.

Jaakkola, M. (2019). "From re-viewers to me-viewers: The #Bookstagram review sphere on Instagram and the perceived uses of the platform and genre affordances." Interactions: Studies in Communication and Culture 10:1–2, 91–110.

Jaakkola, M. (2019). ”Oman lukukokemuksensa visualisoijat: käyttäjälähtöiset kirjallisuusarvostelut Instagramissa.” [The visualizers of their own reading experience: The user-generated literature reviews on Instagram.] Kulttuurintutkimus 36:3, 31–44.

Jaakkola, M. (2018). "Vernacular reviews as a form of co-consumption: The user-generated review videos on YouTube." MedieKultur – Journal of Media and Communication Research 34:65, 10–30.

Journalismi ja kulttuurijournalismi

Jaakkola, M. (2018). "Journalistic style and writing." In: Nussbaum, J. (ed.) Oxford Encyclopedia of Journalism Studies. Oxford: Oxford University Press.

Jaakkola, M. (2018). "Circuit training in the writing of art reviews: Discovering the built environment in iterative approaches." In: Jurado, M. & Peña Acuña, B. (eds.). Periodismo cultural en el siglo XXI (I): Contenidos docentes innovadores. Madrid: Editorial Universitas, 303–320.

Hellman, H. et al. (2017). "From culture wars to combat games: The differentiation and development of culture departments in Finland." In: Kristensen, N.N. & Riegert, K. (eds.) Cultural journalism in the Nordic countries. Gothenburg: Nordicom, 49–68.

Jaakkola, M. et al. (2015). "Liquid modern journalism with a difference: The changing professional ethos of cultural journalism." Journalism Practice. Online first 17.7.2015.

Jaakkola, M. (2014). "Dismantling the 'crisis' of journalism: Outline of an analytical approach." Teaching Journalism & Mass Communication 4:2, 1–14.

Jaakkola, M. (2014). "Outsourcing views, developing news: Changes in art criticism in Finnish dailies, 1978–2008." Journalism Studies. Online first 7.4.2014.

Jaakkola, M. (2014). "Witnesses of a cultural crisis: Representations of media-related metaprocesses as professional metacriticism of arts and cultural journalism." International Journal of Cultural Studies. Online first 11.2.2014.

Jaakkola, M. (2013). "Diversity through dualism: The balancing principle as an organizational strategy in culture departments of newspapers." Nordicom Review 34:(Special issue December), 89–98.

Jaakkola, M. (2013). Hyvä journalismi: käytännön opas kirjoittajalle. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Jaakkola, M. (2013). "Taidekritiikin muutos suomalaisissa sanomalehdissä 1978–2008." Kulttuurintutkimus 30:4, 31–45.

Journalistikoulutuksen tutkimus

Jaakkola, M. (2019). ”The boundaries of belonging: Journalist interns’ workplace learning experiences across communities of practice." Journalism Education 8:1, 28–40.

Jaakkola, M. (2019). ”Finland: Two academic paths into journalism – the dual model of journalism education." In: Nowak, E. (ed.) Accreditation and assessment of journalism education in Europe. Baden-Baden: Nomos Verlag, 13–32. 

Jaakkola, M. (2019). "The heterogeneity of the Nordic journalism education: The ’academic’ and the ’professional’ in the Bachelor’s curricula." The Journal of Applied Journalism and Media Studies 8:1, 3–24.

Jaakkola, M. & Uotila, P. (2019). "The literary construction of journalism education: A review of the course literature in the Nordic academic journalism programmes." Journalism Practice, published online before print 22 March 2019.

Jaakkola, M. (2018). "S(t)imulating journalism in the classroom: A structured comparison of the design of pedagogical newsrooms in the Nordic academic journalism training. Journalism and Mass Communication Educator 73:2, 182–199. 

Zilliacus-Tikkanen, H. et al. (2016). "Stable professional ideals, growing criticism towards journalistic practice: Finnish journalism students' perceptions about the profession." In: Hovden, J.F. & Nygren, G. & Zilliacus-Tikkanen, H. (eds.) Becoming a journalist: Journalism education in the Nordic countries. Gothenburg: Nordicom, 127–142.

Mediakasvatus ja medialukutaito

Jaakkola, M. (2020). "Journalists as media educators: Journalistic media education as inclusive boundary work." Journalism Practice, published online before print 9 November 2020.

Jaakkola, M. & Stepinska, A. (eds.) (2020). Advancing media and information literacy research in the Baltic Sea region. Central European Journal of Communication 13:2, special issue.

Jaakkola, M. (2018). "Voicing young people’s perspectives: Media influencing as a form of collaboration between youth work and professional media organizations." In: Andersson, Y., Dahlquist, U. & Ohlsson, J. (eds.) Youth and news in a digital media environment – Nordic and Baltic perspectives. Gothenburg: Nordicom, 67–78.

Jaakkola, M. (2015). "More than hitting the 'publish' button: A pedagogical framework for supporting learners' critical relationship with publishing media work." Nordic Journal of Digital Literacy 15:4, 210–226.

Jaakkola, M. (2015). "Teacher heutagogy in the network society: A framework for critical reflection." Teoksessa Jandric, P. & Boras, D. (toim.) Critical learning in digital networks. New York: Springer, 163–178.