Henkilöprofiili

Liisa Mustanoja

yliopistonlehtori, (Suomen kieli)

Oma esittely

Toimin suomen kielen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Olen väitellyt yksilön kielen muuttumisesta ja muutoksen tutkimisen metodologiasta vuonna 2011. Sosiolingvistinä ja variaationtutkijana olen väitöksen jälkeenkin ollut kiinnostunut laajasti kielen ja yhteiskunnan suhteesta. Olen tehnyt muun muassa pitkittäistutkimusta Tampereen ja Helsingin puhekielen muuttumisesta sekä tunteiden ja kokemusten historiaan liittyvää tutkimusta sota-ajan kirjeenvaihdosta. Keväällä 2019 olen käynnistänyt Tampereen puhekielen seuruututkimuksen kolmannen kierroksen aineistonkeruun. Kaikkea tutkimustani yhdistää kiinnostus ihmisyksilöihin ja heidän kielenkäyttöönsä muuttuvassa maailmassa. Tämän lisäksi olen tutkimuksissaan kohdistanut erityistä mielenkiintoa tutkimusmetodologiaan aineistonkeruun järjestämisestä aina analyysissa käytettäviin kehittyneisiin tilastomenetelmiin.