Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Leena Romu (FT) on kotimaiseen sarjakuvaan erikoistunut postdoc -tutkija Tampereen yliopistossa. Romun lokakuussa 2018 tarkistettu Suomen kirjallisuuden väitöskirja Liiallisuutta, nurinkääntämistä ja rajojen rikkomista – Kati Kovácsin sarjakuvateokset Vihreä rapsodia, Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? kertomuksina ruumiillisuudesta on ensimmäinen tutkimusmonografia, joka keskittyy suomalaiseen sarjakuvaan. Kertomuksen-, sarjakuvan- ja kulttuurintutkimuksen käsitteitä ja teorioita hyödyntäen väitöskirjassa selvitettiin, millaisia keinoja sarjakuvakerronnalla on sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ruumiillisuuteen liittyvien aiheiden kuvaamiseen. Tällä hetkellä Romu työskentelee Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa "Suomen kirjallisuuden historiallinen poetiikka" (2022-2025, joht. Saija Isomaa), jossa hän tutkii suomalaisen sarjakuvan historiaa kerronta- ja ilmaisukeinojen kehityksen näkökulmasta.

Aiemmin Romu on työskennellyt tutkimushankkeissa:

"Synkistyvät tulevaisuudenkuvat - Dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa" (joht. Saija Isomaa). Tampereen yliopisto. 1.11.2018 - 31.1.2019 ja 1.5 .- 31.12.2019. Rahoittajana Koneen säätiö.

"A multidisciplinary study of feminist comic art" (joht. Kristy Beers Fägersten). Södertörn University. 1.2. - 30.4.2019. Rahoittajana The Foundation for Baltic and East European Studies.

Työtehtävät

Käynnissä oleva tutkimus:

Tutkimushankkeessa "Suomalaisen kirjallisuuden historiallinen poetiikka" Romu koostaa suomalaisen sarjakuvan historiasta kokonaiskuvan, joka keskittyy kotimaisen sarjakuvan kerronta- ja ilmaisukeinojen muutoksiin eri vuosikymmenten aikana. 

Tutkimuskohteet

Suomalainen sarjakuva, sarjakuvan historia, sarjakuvakerronta, kuvan ja sanan suhde, narratologia, feministinen sarjakuva, metafiktiivinen sarjakuva

Tutkimusyksikkö

Historia, filosofia ja kirjallisuustiede

Tieteenalat

Kirjallisuustiede

Merkittävimmät julkaisut

Ks. ajantasaiset julkaisutietoni Tampereen yliopiston tietokannasta tai Kansalliskirjaston Juuli-julkaisutietokannasta

Merkittävimmät julkaisut:

Romu, L. (2022) Smashing the ideals of docile femininity – Humoristic strategies of feminist resistance in Finnish women's comics magazines of the 1990s and 2000s. European Comic Art, 15:1, 7–25.

Beers Fägersten, K.,, Nordenstam, A., Romu, L. & Wallin Wictorin, M. (2021) Comic Art and Feminism in the Baltic Sea Region. Transnational Perspectives. New York & London: Routledge.

Beers Fägersten, K., Romu, L., Nordenstam A. & Wallin Wictorin, M. (2021) Feminist comics: An expanding field. In Kristy Beers Fägersten, Anna Nordenstam, Margareta Wallin Wictorin & Leena Romu (eds.): Comic art and feminism in the Baltic Sea region: Transnational perspectives. New York & London: Routledge, 1–14.

Romu, L. (2021) The narrative complexity of showing and telling sexual harassment and violence in Kati Kovács´s comics. In Kristy Beers Fägersten, Anna Nordenstam, Margareta Wallin Wictorin & Leena Romu (eds.): Comic art and feminism in the Baltic Sea region: Transnational perspectives. New York & London: Routledge, 195–214.

Romu, L. (2021) Dystopian comics as cautionary tales about the future of the Arctic. In Markku Lehtimäki, Arja Rosenholm & Vlad Strukov (eds.): Visual Representations of the Arctic: Imagining Shimmering Worlds in Culture, Literature and Politics. New York & London: Routledge, 99–116.

Romu, L. (2019) Toto Fogelberg-Kaila. Suomen Kansallisbiografia.

Romu, L. (2018) Liiallisuutta, nurinkääntämistä ja rajojen rikkomista – Kati Kovácsin sarjakuvateokset Vihreä rapsodia, Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? kertomuksina ruumiillisuudesta. Acta Universitatis Tamperensis 2409. Tampere University Press.

Romu, L. (2016) “Mielen ja ruumiin pyörteissä. Kokemuksellisuus Kati Kovácsin sarjakuvateoksessa Karu selli”. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 1/16, 3–23.

Romu, L. (2016) Graphic Life Writing in Kaisa Leka’s I Am Not These Feet. Teoksessa Mikhail Peppas & Sanabelle Ebrahim (eds.): Framescapes. Graphic Narrative Intertexts. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 203–212. 

Romu, L. (2014) “Tämännäköisiä naisia ja ironisia ääniä – kerronnan jännitteet Kati Kovácsin sarjakuvissa Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia?”. Teoksessa Mikko Höglund, Tommi Kakko, Mervi Miettinen, Hanna Parviainen & Paul Rickman (toim.): Word and Image. Theoretical and Methodological Approaches. Tampere Studies in Language, Translation and Literature, Series B2, 127–147.

Sormunen, E., Heinström, J., Romu L. & Turunen R. (2012). ”A method for the analysis of information use in source-based writing”. Information Research 17:4.