Hyppää pääsisältöön

Laura Rantavuori

yliopistonlehtori, varhaiskasvatus
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358401904217
Keskustakampus

Työtehtävät

Tutkimustoimintani kohdistuu siirtymiin esiopetuksesta kouluun, erityisesti ammattilaisten yhteistyöhön ja relationaalisen asiantuntijuuden rakentumisessa joustavassa esi- ja alkuopetuksessa. Tällä hetkellä olen kiinnostunut inklusiivisista siirtymistä ja olen mukana InTrans (Inclusive Transitions) -tutkimushankkeessa. Lisäksi olen mukana Asiantuntijuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksessa (ASKEL) - ja Varhaiskasvatuksen opettajankouluttajien tutkimusperustaisen ohjausosaamisen kehittäminen muuttuvissa oppimisympäristöissä (OHOSKE) -hankkeissa.

Opetan kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa varhaiskasvatuksen opinnoissa sekä muissa korkeakouluyhteisön tilaisuuksissa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi ohjaan opinnäytetöitä ja täydennyskoulutan luokanopettajia, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen johtajia ja rehtoreita.

Tutkimus- ja opetustyössäni yhdistän teorian ja käytännön tasoja: tarkastelen ajankohtaisia varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteiskunnallisia ilmiöitä ja prosesseja tutkivalla otteella. Samalla pyrin kehittämään yhteisopettajuuden prosesseja ja käytäntöjä opetustyössäni.

Toimin Researching Early Childhood Education Institutions, Policies and Practices (ECEPP) tutkimusryhmässä.

Sijaisuustieto

Merkittävimmät julkaisut

Rantavuori, L. (2019). Kohti relationaalista asiantuntijuutta joustavassa esi- ja alkuopetuksessa. Väitöskirja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1170-4

Karila, K. & Rantavuori, L. (2019). Transitions in Early Childhood Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic. 

Rantavuori, L., Karila, K. & Kupila, P. (2019) Transition practices as an arena for the development of relational expertise, Teacher Development.

Rantavuori, L. (2018). The problem-solving process as part of professionals’ boundary work in preschool to school transition. International Journal of Early Years Education

Rantavuori, L., Kupila, P. & Karila, K. (2017) Relational expertise in preschool-school tran-sition. Journal of early Childhood Education Research.

Karila, K. & Rantavuori, L. (2014). Discourses at the boundary spaces– developing a fluent transition from preschool to school. Early Years: An International Journal of Early Years. Special Issue: Transitions in the early years, policy, pedagogic and partnership. 2014:34 (4); 377-392.

Karila, K., Kivimäki, M. & Rantavuori, L. (2013). Kasvatusinstituutiot kohtaavat – Joustava esi- ja alkuopetus yhteisöjen ja opettajien oppimisen haasteena. Teoksessa K. Karila, L. Lipponen & K. Pyhältö (toim.) Päiväkodista peruskouluun. Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2013:17; 25–38.