Henkilöprofiili

Krista Willman

yliopisto-opettaja, ympäristöpolitiikka
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Hallintotieteet

Työtehtävät

Opetan ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnan aineopintojen kurssia Asiantuntemus ja arjen ympäristöpolitiikka sekä toimin yhtenä opettajana hallintotieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäkurssilla Tutkimuspraktikum. LIsäksi olen ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnan opiskelijoiden harjoitteluyhdyshenkilö.

Teen väitöskirjaa kaupunkiviljelyyn sekä kaupunkitilan käyttöön ja hallintaan liittyen.

Osaamisalueiden kuvaus

Asiantuntemusalueet:

osallistuminen, kansalaisaktivismi, kaupunkitila