Kitara
Tutkinto-ohjelma

Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi

Kitara

Musiikin ammattilaiseksi ja opettajaksi

Musiikkipedagogin opinnoissa yhdistyvät musiikki ja opettajuus.

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma tuottaa korkeatasoista osaamista soittamiseen, laulamiseen, säveltämiseen, kuoronjohtoon, musiikinteoriaan ja -historiaan sekä pedagogiikkaan. Näitä ydinosaamisia täydennät muilla musiikillisilla osaamisalueilla ja oman kiinnostuksesi mukaan vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla. Voit valita muun muassa yhteismusisointia eri muodoissaan, vapaata säestystä, orkesterinjohtoa, musiikkiteknologiaa tai projekteja ja produktioita. Voit hyödyntää myös Tampereen korkeakouluyhteisön muita tarjolla olevia kursseja ja muokata näin tutkintoasi. 

Opintojen alkaessa valitset yhden neljästä opintosuunnasta: instrumenttipedagogi, musiikinteoriapedagogi (laaja-alainen musiikkipedagogiikka), musiikinteoriapedagogi (säveltäminen), kuoronjohtaja. Musiikkipedagogin tutkinto sisältää yleisen opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot. Voit valmistuttuasi toimia muun muassa soiton- tai laulunopettajana, kuoronjohtajana, musiikinteoriapedagogina tai säveltäjänä. Opetus järjestetään Musiikkiakatemian toimipisteessä. 
 
 

Tutkintonimike

Musiikkipedagogi (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK Musiikkiakatemia

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tuottaa sinulle musiikkipedagogin tehtävien edellyttämä korkeatasoinen ydinosaaminen: soittaminen, laulaminen, säveltäminen, kuoronjohto, musiikinteoria ja -historia sekä monipuolinen pedagoginen osaaminen. Ydinosaamistasi täydennät muilla musiikillisilla osaamiskokonaisuuksilla ja oman kiinnostuksesi mukaan valitsemillasi musiikin vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla. Näitä ovat muun muassa yhteismusisointi eri muodoissaan, vapaa säestys, orkesterinjohto, musiikkiteknologia sekä projektit ja produktiot.

Musiikillisten ja pedagogisten taitojen lisäksi kehität kielitaitoa, viestintä- ja verkkoviestintätaitoja, taiteilijayrittäjyyden, työhyvinvoinnin sekä tutkimuksen ja  kehittämisen osaamista.

Opintojen alkaessa voit valita yhden neljästä erikoistumisalasta, jotka ovat instrumenttipedagogi, musiikinteoriapedagogi (laaja-alainen musiikkipedagogiikka), musiikinteoriapedagogi (säveltäminen) tai kuoronjohtaja.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskielenä on suomi. Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin on mahdollista valita opintoja englanninkielisistä koulutuksista.

Koulutuksen sisältö

Musiikin tutkinto-ohjelma painottuu länsimaiseen taidemusiikkiin. Huomioimme tutkinto-ohjelmassa myös työelämässä tarvittavia rytmimusiikin osaamisvaatimuksia.

Musiikkipedagogikoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • instrumenttiopinnot
 • yhteismusisointi
 • kuoronjohto
 • säveltäminen
 • musiikinteoria ja -historia
 • pedagogiikka 
 • informaatio- ja musiikkiteknologia
 • viestintätaidot
 • verkkoviestintätaidot
 • musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen
 • työergonomia ja työhyvinvointi
 • opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus sekä tutkimusmenetelmät

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan muun muassa seuraavia opintoja:

 • edellä mainittujen syventäviä opintoja
 • orkesteriohjelmisto-opintoja (Tampereen Orkesteriakatemia)
 • orkesterinjohtoa
 • vanhaa musiikkia
 • säestämistä ja korrepetitiota
 • vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa
 • improvisointia
 • kuorolaulua
 • säveltämisen pedagogiikkaa
 • alkuopetuksen tai varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa
 • pop- ja jazz-musiikin teoriaa ja historiaa
 • taide- ja kulttuurituotantoa
 • muiden TAMKin koulutusten osaamisia
 • Tampereen yliopiston opintoja ristiinopiskeluna

Opiskelu on pitkäjänteistä.

Musiikkipedagogiopinnoissa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen. Osa opiskelustasi muodostuu pitkäjänteisistä, useiden vuosien kestoisista opintokokonaisuuksista, osa opinnoista voidaan toteuttaa lyhyinä periodeina. Opiskeluaikanasi pääset osallistumaan orkesteri-, kuoro- ja kamarimusiikkitoimintaan sekä mukaan erilaisiin produktioihin. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutuu opetusharjoitteluna ja muusikon tai säveltäjän työn harjoitteluna yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa.

Tutustu opetussuunnitelmaan.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Hakuvaiheessa voit valita erikoistumisalatoiveesi (1-4) sekä ilmoittaa pääinstrumenttisi, joiden perusteella valintakoe suoritetaan. 

Opintojen alkaessa laadit opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota seurataan ja tarkennetaan opintojen edetessä. Voit valita vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja myös muista kuin omasta tutkinto-ohjelmastasi ja jopa muista korkeakouluista.

Musiikkipedagogikoulutuksessa valitset yhden seuraavista erikoistumisaloista:

 • instrumenttipedagogi
 • musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka
 • musiikinteoriapedagogi, säveltäminen
 • kuoronjohto

Erikoistumisalasi mukaan voit opiskella seuraavia pääinstrumentteja: 
 

  Instrumenttipedagogi Kuoronjohtaja Musiikinteoriapedagogi (laaja-alainen musiikkipedagogiikka ja säveltäminen)

 

Huilu

x   x
Oboe x   x
Klarinetti x   x
Fagotti x   x
Saksofoni x   x
Nokkahuilu x   x
Käyrätorvi x   x
Trumpetti x   x
Pasuuna x   x
Tuuba x   x
Viulu x   x
Alttoviulu x   x
Sello x   x
Kontrabasso x   x
Lyömäsoittimet x   x
Harppu x   x
Piano x   x
Urut      x
Harmonikka x   x
Kantele x   x
Klassinen kitara x   x
Sähkökitara     x
Sähköbasso     x
Klassinen laulu x x x
Pop/jazz-laulu   x  
Säveltäminen     x


Opinnot muodostuvat seuraavasti: perusopinnot ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja niiden kesto on 4 vuotta. 

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja niiden kesto on 4 vuotta. 

Opinnot muodostuvat seuraavasti: perusopinnot ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (15 op) on työelämää hyödyttävä, julkaistavaksi tai ulkopuolisen tilaajan käyttöön tehty lopputyö. Se voi olla esimerkiksi konsertin sisältävä taideteko, musiikkiin liittyvä tutkimus tai pedagoginen kehittämishanke. Opinnäytetyöhön liittyy aina myös kirjallinen osuus.

Uramahdollisuudet

Musiikkipedagogina voit toimia eri-ikäisten oppijoiden opetus- ja ohjaustehtävissä taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, taidekouluissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella sekä vapaan sivistystyön sektorilla tai itsenäisenä yrittäjänä. Pystyt myös toimimaan ja työllistämään itseäsi monipuolisissa muusikon, säveltäjän tai muissa musiikkialan asiantuntijatehtävissä.

Pätevyys

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason (BA) korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa sekä suomalaista että eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä ja osaamisen kriteereitä (NQF ja EQF, taso 6). 

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinto sisältää yleisen opettajan kelpoisuuden tuottavat 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

 

Kansainvälistyminen

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Koulutus on mukana kahdessa kansainvälisessä verkostossa, Euroopan laajuisessa Association of European Conservatoires (www.aec-music.eu) sekä Pohjois- ja Baltiamaiden yhteistyöverkostossa Nordplusmusic (www.nordplusmusic.net). 

Molemmat verkostot työskentelevät musiikkikorkeakoulujen kansainvälistymisen edistämiseksi. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämän yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa

 • Tampereen konservatorio, Tampereen Työväen Teatteri, Tampereen Teatteri, Tampere-talo, Tampere Filharmonia (Tampereen Orkesteriakatemia -yhteistyö), Tampereen Ooppera, Tampereen seurakuntayhtymä, Pirkanmaan kuorokeskus, Pirkanmaan musiikkiopisto, Tampereen kaupungin kulttuuritoimi, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Mediapolis, Technopolis, Yle, Emil Aaltosen museo, Sara Hildénin Taidemuseo, Valkeakosken kaupunginteatteri, Valkeakosken musiikkiopisto, Nokian kaupungin Hempankaaren toimintakeskus, Pirkanmaan musiikkioppilaitokset, Pirkanmaan kansalais- ja työväenopistot sekä kansanopistot
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Puolustusvoimat, Suomen Kansallisooppera ja -baletti, Suomen Kansallisteatteri, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Turun konservatorio, Jyväskylä Sinfonia, Pori Sinfonietta, Mikkelin kaupunginorkesteri, Joensuun kaupunginorkesteri, Suomen ammattikorkeakoulujen musiikin koulutukset

Tampereen Musiikkiakatemia on TAMKin musiikin tutkinto-ohjelman ja Tampereen konservatorion yhteinen kampus. Musiikkiakatemia on tunnus, joka viestii yhteistyöstä muun muassa orkesteri-, kuoro-, produktio- ja konserttitoiminnassa. Tampereen Musiikkiakatemialla on neuvottelukunta, joka toimii yhteistyöelimenä musiikkialan työelämän kanssa. Lisätietoa: www.tampereenmusiikkiakatemia.fi.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

 

Tutkimuksen painopisteet

Musiikin koulutuksissa harjoitettavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painopiste on musiikillisissa ja pedagogisissa hankkeissa, joita toteutetaan joko yhdessä ulkopuolisten kulttuuritoimijoiden kanssa tai Tampereen Musiikkiakatemian sisällä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi erilaiset musiikkiproduktiot ja konserttitoiminta, verkon välityksellä toteutettavat opetusprojektit, muun muassa videoneuvottelutekniikalla toteutettavat mestarikurssit Manhattan School of Musicin kanssa. Lisäksi musiikin koulutus on aloittanut FUNETin runkoverkossa pilottihankkeen, jolla toteutetaan nopeiden vasteiden musiikillista vuorovaikutusta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteritutkintoon. Voit hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta työkokemusta musiikkipedagogin tutkinnon suorittamisen jälkeen. TAMKissa on mahdollista suorittaa Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto. Muita tyypillisiä jatko-opiskelupaikkoja ovat olleet Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, muut ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tarjoavat ammattikorkeakoulut tai ulkomaiset musiikkialan yliopistot.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mahdollisen siirtohaun ja/tai avoimen väylän haun valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019.

Hae yhteishaussa

Valinta valintakokeen perusteella. 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 32 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 45 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde

Aloituspaikat

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

32

Ensikertalaisille varataan 40 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe 100 pistettä

Kokeesta voit saada enintään 100 pistettä ja kokeesta on saatava vähintään 50 pistettä, jotta voit tulla valituksi. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti.

Ennen opintoihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää opiskelijalta rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Ammattikorkeakoululla on myös oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on olemassa perusteltu epäilys huumeiden käytöstä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Valintakoe

Valintakokeet pidetään 21.5.-4.6.2019. Valintakoe on hakijalle 1-2 päiväinen riippuen erikoistumisalasta. Valintakoekutsu lähetetään noin viikkoa ennen valintakoetta sähköpostitse. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkempi informaatio eri päivien sisällöistä ilmoitetaan musiikin tutkinto-ohjelmien valintakoeoppaassa, joka julkaistaan tammikuussa 2019.

Kokeesta voi saada yhteensä enimmillään 100 pistettä. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti ja siitä on saatava vähintään 50 pistettä, jotta voit tulla valituksi.

Valintakokeessa arvioidaan soitto- ja/tai laulutaitoasi, musiikin teorian ja historian tuntemustasi, säveltapailuosaamistasi sekä soveltuvuuttasi alalle. Valintakoe ja musiikin opiskelu ammattikorkeakoulussa perustuu musiikkiopiston oppimäärään, mutta musiikkiopistosuorituksia ei vaadita edeltäviksi opinnoiksi. Koe sisältää pääpiirteittäin seuraavat osiot: instrumenttikokeet, musiikin teorian ja musiikin tuntemuksen koe, säveltapailukoe, soveltuvuuden arviointi. 

Valintakokeen tulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valmistava tehtävä

Valintakoekutsun liitteenä saat valmistavan tehtävän, joka sinun tulee palauttaa valintakokeessa.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMK ei hyväksy muualla suoritettua valintakoetta eikä TAMKissa suoritettua valintakoetulosta anneta muihin ammattikorkeakouluihin.

Ennakkoaineisto

Musiikin koulutuksen valintakoetta varten julkaistaan valintakoeopas Opintopolussa ja Tampereen korkeakouluyhteisön nettisivuilla tammikuussa 2019.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 3.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Osoita oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle ja toimita se kirjaamoon sähköpostitse osoitteella tamk(at)tamk.fi tai postitse osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, Kuntokatu 3, 33520 Tampere