Henkilöprofiili

Kirsi Viskari

Vararehtori, TKI ja maksullinen palvelutoiminta
TAMK Plus

Työtehtävät

Maakuntakorkeakoulutoiminnan vastuu