Tampereen yliopiston kirjasto

Vertaisarvioijat

Tampere University Pressin käsikirjoitusten arvioitsijoina vuosina 2009-2020 toimineita asiantuntijoita 

Vertaisarviointityön tärkeyden korostamiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi TUP julkaisee verkossa vuosittain täydentyvänä listana niiden arvioitsijoiden nimet, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa.*

Aarrevaara Timo, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto
Ala-Fossi Marko, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
Alasoini Tuomo, teknologia johtaja, Tekes
Aro Jari, YTT, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
Bergholm Tapio, dosentti, Itä-Suomen yliopisto
Borg Sami, YTT, dosentti, Tampereen yliopisto 
Eerola Petteri, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Grönstrand Heidi, FT, tutkijatohtori, Turun yliopisto
Haanpää Leena, erikoistutkija, dosentti, Nuorisotutkimusverkosto
Haapala Pertti, professori, Tampereen yliopisto
Hahl Kaisa, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Haltia Nina, tutkijatohtori, Turun yliopisto
Hanska Jussi, FT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Haveri Arto, professori, Tampereen yliopisto 
Heikkilä-Tammi Kirsi, ohjelmajohtaja, Tampereen yliopisto
Helle Anna, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Helle Merja, YTT, tutkimuspäällikkö, Aalto yliopisto
Huhtinen Aki-Mauri, professori, Maanpuolustuskorkeakoulu
Hujanen Jaana, professori, Helsingin yliopisto
Huotari Maija-Leena, professori, Oulun yliopisto
Huttunen Rauno, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Hyvönen Pirkko, dosentti, Oulun yliopisto
Hyyryläinen Esa, professori, Vaasan yliopisto
Häikiö Liisa, professori, Tampereen yliopisto
Häkli Jouni, johtaja, Tampereen yliopisto
Hämeenaho Pilvi, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Hämäläinen Juha, professori, Kuopion yliopisto
Ikonen Teemu, dosentti, Tampereen yliopisto
Immonen Niina, johtaja, Tredea Oy
Jokipii Annukka, professori, Vaasan yliopisto
Joyce Paul, Professor Emeritus
Juuti Pauli, dosentti, Tampereen yliopisto
Järvensivu Anu, dosentti, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kalmi Panu, professori, Vaasan yliopisto
Kangas Sini, FT, Tampereen yliopisto
Kantola Janna, dosentti, Helsingin yliopisto
Karvinen-Niinikoski Synnöve, professori emerita, Helsingin yliopisto
Katko Tapio, dosentti, Tampereen teknillinen yliopisto
Kautonen Mika, HT, Tampereen yliopisto 
Kirstinä Leena, professori emerita, Jyväskylän yliopisto 
Kivikuru Ullamaija, professori, Helsingin yliopisto
Kivinen Osmo, professori, Turun yliopisto
Klemola Timo, dosentti, Tampereen yliopisto
Kohonen Viljo, professori emeritus, Tampereen yliopisto
Koivula Meeri, yliopistonlehtori, dosentti, Tampereen yliopisto
Korhonen Pekka, professori, Jyväskylän yliopisto 
Kortelainen Tuula, FT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Kostiainen Juha, dosentti, Tampereen yliopisto
Kunelius Risto, johtaja, Tampereen yliopisto
Kupiainen Reijo, professori, Tampereen yliopisto
Kytö Meri, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Laitinen Ilpo, HTT, MBA, tutkimusjohtaja, Helsingin kaupunki
Laitinen Arto, professori, Tampereen yliopisto 
Laitinen Teija, professori, Vaasan yliopisto 
Lauk Epp, professori, Jyväskylän yliopisto
Laurinkari Juhani, professori emeritus, Itä-Suomen yliopisto
Lehtimäki Hanna, professori, Itä-Suomen yliopisto
Lehto Juhani, professori emeritus, Tampereen yliopisto
Lindén Carl-Gustav, VTT, Helsingin yliopisto 
Luoma-aho Vilma, FT, dosentti, Jyväskylän yliopisto
Luukkanen Arto, dosentti, Helsingin yliopisto
Lyytimäki Jari, dosentti, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
Lämsä Anna-Maija, professori, Jyväskylän yliopisto
Malmberg Tarmo, professori, Vaasan yliopisto 
Manka Marja-Liisa, professori, toimitusjohtaja, Tampereen yliopisto
Masonen Pekka, dosentti, Tampereen yliopisto
Matikainen Janne, Yliopistotutkija, VTT, Helsingin yliopisto
Mauno Saija, professori, Tampereen yliopisto 
Melasuo Tuomo, professori, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Moilanen Pentti, professori emeritus, Jyväskylän yliopisto
Moisio Olli-Pekka, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Moring Tom, professori emeritus, Helsingin yliopisto
Mykkänen Markus, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Myllykangas Markku, professori, Itä-Suomen yliopisto
Mähönen Jukka, professori, Helsingin yliopisto
Mäki Harri, FT, Tampereen yliopisto
Mäkinen Ilkka, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Mäntysaari Mikko, professori, Jyväskylän yliopisto
Mönkkönen Kaarina, yliopistonlehtori, dosentti, Itä-Suomen yliopisto
Niemelä Pauli, professori emeritus, Itä-Suomen yliopisto
Nieminen Hannu, tutkimusjohtaja, professori emeritus, Helsingin yliopisto
Nieminen Mika, Principal Scientist, Adjunct Professor, VTT
Niikko Anneli, professori emerita, Joensuun yliopisto
Nikkola Tiina, tutkijatohtori, KT,  Jyväskylän yliopisto
Niskanen Mervi, professori, Itä-Suomen yliopisto
Nuolimaa Risto, professori emeritus, Tampereen yliopisto
Näre Lena, apulaisprofessori, dosentti, Helsingin yliopisto
Nätkin Ritva, YTT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Ouakrim-Soivio Najat, KT, tutkija, Helsingin yliopisto
Patomäki Heikki, professori, Helsingin yliopisto
Pekkola Samuli, professori, laitoksen johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
Pietilä Pekka, vanhempi tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto
Pietiläinen Ville, dosentti, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
Pirttilä-Backman Anna-Maija, professori, Helsingin yliopisto
Portaankorva-Koivisto Päivi, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Pyöriä Pasi, dosentti, Tampereen yliopisto
Pöyhtäri Reeta, YTT, Tampereen yliopisto
Rajala Raimo, professori, Lapin yliopisto
Rajala Riikka, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Rajala Tuija, emeritaprofessori, Tampereen yliopisto
Rannisto Pasi-Heikki, professori, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Raunio Kyösti, professori, Tampereen yliopisto
Raunio Pirjo, FT, koulutuspäällikkö, Sataedu 
Repo Katja, YTT, Tampereen yliopisto
Reunanen Esa, YTT, Tampereen yliopisto
Rissanen Sari, professori, varadekaani, Itä-Suomen yliopisto
Ropo Arja, professori, Tampereen yliopisto
Roos J.P.,  professori, Helsingin yliopisto
Rotkirch Anna, VTT, dosentti, johtaja, Väestöliitto
Ruostetsaari Ilkka, professori, Tampereen yliopisto
Ruuskanen Sauli, YTT, yliopistonlehtori, Vaasa
Ryynänen Aimo, professori emeritus, Tampereen yliopisto
Räihä Pekka, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Räsänen Petri, FT, Tampereen yliopisto
Rättyä Kaisu, yliopistonlehtori, dosentti, FT, KT, Itä-Suomen yliopisto
Saari Antti, yliopistotutkija, dosentti, Tampereen yliopisto
Saarti Jarmo, FT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto
Salonen Marko, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Sassi Sinikka, dosentti, Helsingin yliopisto
Savolainen Reijo, professori, Tampereen yliopisto
Silvonen Jussi, dosentti, Itä-Suomen yliopisto 
Sipilä Jorma, professori emeritus, Tampereen yliopisto
Sippola Markku, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Soini-Ikonen Tiina, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Sotarauta Markku, johtaja, Tampereen yliopisto 
Stenvall Jari, Professori, Tampereen yliopisto
Suoninen Eero, professori, Tampereen yliopisto
Suutari Pekka, professori, Joensuun yliopisto 
Syrjäläinen Eija, professori, Tampereen yliopisto 
Syväjärvi Antti, professori, Lapin yliopisto 
Talja Sanna, professori, Uppsalan yliopisto
Teräs Marianne, dosentti, Helsingin yliopisto
Tiihonen Paula, HTT, Eduskunta 
Tiilikainen Marja, FT, dosentti, Helsingin yliopisto
Tiirinki Hanna, TtT, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Timonen Pertti, dosentti
Toiviainen Hanna, dosentti, Helsingin yliopisto
Tolonen Juha, emeritusprofessori, Vaasan yliopisto
Torvinen Juha, FT, dosentti, akatemiatutkija, Turun yliopisto
Tuomala Matti, professori, Tampereen yliopisto
Tuomi Ossi, kehitysjohtaja, dosentti, Helsingin yliopisto 
Turkka Tapani, YTT, tutkija, Tampereen yliopisto 
Turpeinen Marko, professori, Kungliga Tekniska Högskolan
Vaalavuo Maria, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Valkonen Jarno, professori, Lapin yliopisto
Valokivi Heli, dosentti, Lapin yliopisto
Varje Pekka, erikoistutkija, Työterveyslaitos
Vartiainen Perttu, rehtori, Itä-Suomen yliopisto 
Vartiainen Pirkko, professori, dosentti, Vaasan yliopisto
Vartola Juha, professori, Tampereen yliopisto 
Vehviläinen Sanna, dosentti, Tampereen yliopisto
Viitala Riitta, professori, Vaasan yliopisto
Villi Mikko, professori, Jyväskylän yliopisto
Virkus Sirje, professori, Tallinnan yliopisto
Virtanen Aila, professori, Jyväskylän yliopisto
Virtanen Petri, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Vuori Jari, professori, Itä-Suomen yliopisto
Vuorinen Heikki S., dosentti, Helsingin yliopisto
Välimäki Susanna, FT, dosentti, Helsingin yliopisto
Väliverronen Esa, professori, Helsingin yliopisto
Wrede Sirpa, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Yli-Jokipii Hilkka, professori emerita, Helsingin yliopisto 
Åberg Leif, professori, Helsingin yliopisto

(*Nimikkeet ja affiliaatiot perustuvat arviointiajankohdan tietoihin.)