Tampereen yliopiston kirjasto

Tietoa kustantajasta

Tampere University Press on vuonna 1994 perustettu tiedekirjojen kustantaja. Olemme julkaisseet jo yli 350 kirjaa. Vuoden 2016 alusta TUP siirtyi Open Access -kustannusmalliin. Tavoitteenamme on omalta osaltamme edistää tieteellisten julkaisujen tasa-arvoista saatavuutta sekä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tampere University Press on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämän vertaisarviointitunnuksen käyttöönsä marraskuussa 2014. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen vaalimiseksi Tampere University Press on laatinut myös oman data- ja aineistopolitiikan, joka sisältää kustantamon suositukset kirjoittajilleen vastuullisesta datan hallinnasta.

Tampere University Press on: