Opetussuunnitelmiin kuuluva tiedonhankintataitojen opetus

Linna-kirjasto Hiljainen lukusali

Tiedonhankinta osana opintoja ja työelämää

Kyky paikallistaa, hakea ja käyttää tietoa on yksi niistä osaamisista, joita yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuvalta vaaditaan. Tiedonhankintataidot auttavat sinua etenemään opinnoissasi, ja pääset syventämään ja kehittämään osaamistasi opintojesi eri vaiheissa. Tiedonhankintataitojen koulutukset on suunniteltu niin, että ne tukevat sinua sekä opinnoissasi että myöhemmin työelämän erilaisissa tiedontarpeissa.

Tiedonhankintataitojen koulutukset on integroitu osaksi muita opintoja. Opiskelija, lue lisää koulutuksista oman tiedekuntasi tai koulutusohjelmasi kohdalta.

Tampereen yliopisto

Opetus järjestetään 1.8.2019 alkaen uusien opetussuunnitelmien mukaan.

Tampereen ammattikorkeakoulu