Tampereen yliopiston kirjasto

Julkaisemisen tuki

Opinnäytteitä hyllyssä
Kirjasto on tukena väitöskirjasi ja muiden opinnäytteiden kuten pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden julkaisuvaiheessa. Kaikki opinnäytteet pyritään julkaisemaan avoimesti korkeakouluyhteisön julkaisuarkistoissa. Pyydä kirjastosta myös ISBN- ja ISSN-numerot yliopiston kustantamille julkaisuille.

Julkaisemisen tuen palvelut