Opinnäytteitä hyllyssä
Tampereen yliopiston kirjasto

Julkaisemisen tuki

Kirjasto on tukena väitöskirjasi ja muiden opinnäytteiden kuten pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden julkaisuvaiheessa. Kaikki opinnäytteet pyritään julkaisemaan avoimesti korkeakouluyhteisön julkaisuarkistoissa. Pyydä kirjastosta myös ISBN- ja ISSN-numerot yliopiston kustantamille julkaisuille.
Julkaisemisen tuen palvelut

Tampereen korkeakouluyhteisön julkaisuarkistot

Korkeakouluyhteisömme avoimia julkaisuarkistoja on tällä hetkellä neljä. Edistämme avointa tiedettä tallentamalla tutkijoidemme ja muun henkilökunnan julkaisujen rinnakkaisversiot korkeakouluyhteisön julkaisuarkistoihin aina, kun kustantajan ehdot sen sallivat. Myös korkeakouluyhteisömme opinnäytteet julkaistaan useimmiten avoimesti.

TamPub

  • Aiemmin Tampereen yliopistossa (TaY) opiskelleiden opinnäytteet (gradut, syventävät työt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat)​
  • Aiemmin TaY:ssa työskennelleiden rinnakkaistallenteet​, erillisteokset ja sarjajulkaisut​
  • Tampere University Pressin Open Access -kirjat​

TUTCRIS

  • Aiemmin Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) opiskelleiden väitöskirjat​
  • Aiemmin TTY:ssa työskennelleiden rinnakkaistallenteet, erillisteokset ja sarjajulkaisut

DPub

  • Aiemmin TTY:ssa opiskelleiden diplomityöt, kandidaatintutkielmat ja lisensiaatintyöt​

Theseus

  • Tampereen ammattikorkeakolun (TAMK) opinnäytteet​
  • TAMKin henkilökunnan rinnakkaistallenteet​

Opinnäytetyön julkaiseminen

Kaikki korkeakouluyhteisömme opinnäytteet pyritään julkaisemaan avoimesti, elleivät kustantajan ehdot sitä estä. Kirjasto julkaisee opinnäytteet avoimesti korkeakouluyhteisön julkaisuarkistoissa, jos tekijä antaa siihen luvan.  

Lisätietoa ja ohjeistusta opinnäytteen julkaisemiseen löydät kirjaston oppaasta tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen thesis@tuni.fi.

Väitöskirjan julkaiseminen

Kun suoritat tohtorintutkintosi Tampereen yliopistossa, kirjasto auttaa väitöskirjan julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä. Julkaisemme väitöskirjasi avoimessa verkossa. Hoidamme myös väitöstiedotuksen yhteistyössä yliopiston viestintäyksikön kanssa.

Väitöskirjan julkaisuoppaasta löydät ajantasaiset ohjeet väitöskirjan julkaisemiseen ja väitöstiedotukseen. Ota yhteyttä: dissertations@tuni.fi.

Sarjajulkaisut

Tampereen yliopistolle on suunniteltu yhteinen brändinmukainen sarjakansi, jota voit halutessasi käyttää. Kysy lisää osoitteesta layoutservices@tuni.fi.

Sarjajulkaisun kansi

ISBN- ja ISSN-numeroiden jakelu

Kirjasto jakaa ISBN-numerot julkaisuihin, joiden kustantajana on Tampereen yliopisto. ISBN-numerojakelua varten tarvitsemme tiedon julkaisun nimestä, tekijöistä, yksiköstä, julkaisuvuodesta sekä mahdollisesta sarjasta ja sen numerosta. Ilmoita myös, haetko ISBN-numeroa painetulle ja/tai verkkojulkaisulle.

Kysy meiltä myös ISSN-numeroita uusille yliopiston sarjoille.

Lähetä ISBN- ja ISSN-numeropyynnöt osoitteella: isbn@tuni.fi.