Painetut kirjat
Tampereen yliopiston kirjasto

Painetut aineistot

Tampereen yliopiston kirjaston painetut kokoelmat sisältävät kurssikirjoja, yleiskokoelman kirjoja, hakuteoksia, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä yliopiston ja ammattikorkeakoulun tieteenaloilta. Painetun aineiston sekä e-kirjojen tiedot löydät TuniLibistä.

Media hatut
Kokoelmat

Kurssikirjat

Kurssikirjoilla tarkoitetaan voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin kuuluvia kirjoja. Painettujen kurssikirjojen lisäksi kirjasto hankkii vastaavan e-kirjan, jos se on saatavissa.

Linna-kirjastoon hankitaan Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan, Johtamisen ja talouden tiedekunnan, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kurssikirjat. Linnan kurssikirjakokoelman ja kurssikirjojen lyhytlainakokoelman löydät Linnan ensimmäisestä kerroksesta. Kirjat ovat hyllyssä aakkosjärjestyksessä tekijän tai nimen mukaan.

Arvo-kirjastoon hankintaan lääketieteen, biotieteiden sekä terveystieteiden kurssikirjat. Erikoislääkäritutkinnon tenttivaatimuskirjat hankitaan yleiskokoelmaan. Kurssikirjat ovat 1. kerroksessa.

Hervannan kirjaston kurssikirjat löydät lainakirjakokoelmasta. Lainattavien kurssikirjojen tunnuksena on selän yläreunassa keltainen teippi. Kurssikirjat löytyvät TuniLibistä nimellä, tekijällä ja kurssin koodilla (esim. kkMOL-3116). Hervannan toimipisteessä on myös kurssikirjoja, jotka ovat saatavissa lyhytlainoiksi. Ne sijaitsevat kirjaston 1. kerroksessa.

TAMKin toimipisteiden kirjastojen kurssikirjat löydät lainakirjojen kanssa samoista hyllyistä ja ne on merkitty keltaisilla ja oransseilla tarroilla. Kurssikirjoja hankitaan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien tarpeisiin.

Kurssikirjojen laina-aika on 14 vrk. Lyhytlainojen palautus seuraavana arkipäivänä klo 10.00 mennessä.

Yleiskokoelmat

Linna

 • Linnan yleiskokoelmassa on eniten aineistoa informaatiotieteiden, johtamistieteiden, yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden, kielitieteiden, kirjallisuustieteiden ja historian opetus- ja tutkimusaloilta.
 • Yleiskokoelma sijaitsee pääosin kirjaston toisessa kerroksessa.
 • Historiatieteen kirjat on sijoitettu Linnan kolmanteen kerrokseen.

Linnan oppikirjakokoelma

Oppikirjakokoelman kirjat ovat erityisesti opetusharjoittelussa käytettävää aineistoa.

 • Oppikirjat ovat hyllyssä oppiaineittain.
 • Vanhemmat ja vähemmän käytetyt oppikirjat on siirretty varastoon.
 • Kokoelma sijaitsee Linnan ensimmäisessä kerroksessa lähellä kurssikirjoja

Arvo

 • Arvon yleiskokoelmassa on lääketieteen, biotieteiden sekä terveystieteiden aineistoa.
 • Kokoelma sijaitsee kirjastosalissa, 0-kerroksessa.

Hervanta

 • Hervannan kokoelmissa on aineistoa arkkitehtuurin, automaatiotekniikan, biotekniikan, konetekniikan, materiaalitekniikan, rakennustekniikan, sähkötekniikan, tietojohtamisen, tietotekniikan, tuotantotalouden ja ympäristö- ja energiatekniikan aloilta.
 •  Lainattavat kirjat on sijoitettu kirjaston pohjakerrokseen.

Hervanta TTY Kokoelma

 • Kokoelmaan kuuluvat TTY:n diplomityöt, lisensiaattityöt ja väitöskirjat sekä opintomonisteet, laitosten raportit ja yliopiston muut julkaisut.
 • P TTY DI - Diplomityöt
 • P TTY Lis - Lisensiaattityöt
 • P TTY Tri - Väitöskirjat
 • Diplomitöiden, lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen laina-aika on viisi viikkoa. Arkistokokoelma P TTY:n julkaisuja ei lainata (yliopiston julkaisut, laitosten raportit, opintomonisteet, väitöskirjat sekä erillisjulkaisut).

Porin kokoelmat

TAMK Pääkampus

Pääkampuksen kirjaston yleiskokoelmissa on aineistoa tekniikan, liiketalouden, metsätalouden ja ympäristön, kasvatuksen, hoitotyön, ensihoidon, bioanalytiikan, fysioterapian, radiografian, laboratorioalan, matkailun ja maaseutuelinkeinojen, kotitalouden- ja kuluttajapalvelujen, ravitsemuspalveluiden ja toimitilapalvelujen aloilta.

 Mediapolis

 • Mediapoliksen kirjaston kokoelmissa on aineistoa elokuvan ja tv:n, visuaalisen suunnittelun, digitaalisen median, musiikin tuotannon ja kuvataiteen aloilta.
 • Kirjasto sijaitsee Mediapoliksen 1. kerroksessa.

 Musiikkiakatemian kirjasto

 • Musiikkiakatemian kirjaston kokoelmissa on aineistoa länsimaisen taidemusiikin, musiikkipedagogiikan ja teatterimusiikin aloilta.
 • Kirjasto sijaitsee Tampereen konservatorion kolmannessa kerroksessa

Yleiskokoelmien kirjojen laina-aika on 28 päivää.

Käsikirjasto

Käsikirjaston aineisto koostuu mm. hakuteoksista, sanakirjoista, tilastoista, bibliografioista ja virallisaineistosta.

Linnan käsikirjasto

Käsikirjasto sijaitsee kolmannessa kerroksessa. Käsikirjastoaineistoa luetaan pääsääntöisesti kirjastossa.

 • Kirjaston tietokannassa on käsikirjaston kirjojen kohdalla maininta "yölaina", mikäli lainaus on mahdollista_._ 
 • Linnan käsikirjastossa ovat myös Tampereen yliopiston väitöskirjat ja lisensiaatintyöt sekä pro gradu -tutkielmat vuodesta 2007 alkaen. Käsikirjaston väitöskirjat ja opinnäytteet eivät ole lainattavissa.

Arvon hakuteokset

 • Lääkärimatrikkeleita ja tautiluokituksia. Hakuteoksia ei lainata.

Hervannan hakuteokset

 • Kirjaston pohjakerroksesta löytyvät yleiset hakuteokset: standardit, yleiset tietosanakirjat, sanakirjat, liike- ja organisaatiohakemistot, Suomen laki ja asetukset sekä tilastot. Yleisiä hakuteoksia ei lainata.
 • Tekniikan ja luonnontieteitten hakuteoksia on lainattavissa kirjoissa.

TAMK

 • TAMKin osalta käytössä on sähköinen käsikirjasto; hakuteokset, käsikirjat, sanakirjat ja hakemistot hankitaan e-kirjoina ja -palveluina. Aineisto löytyy mm. alakohtaisista oppaista.

Uusi käsikirjastoaineisto hankitaan elektronisessa muodossa, jos se on mahdollista. E-hakuteokset löytyvät Andor-hakupalvelusta.

Lehdet

Kirjastosta löydät kattavan kokoelman kotimaisia ja ulkomaisia painettuja lehteä. Aikakauslehtien lisäksi meiltä löytyvät keskeiset sanomalehdet. Lehtien tiedot löydät lehden nimellä TuniLib-hakupalvelusta.

Painettuja lehtiä ei lainata kotilainaan, mutta voit kopioida ja skannata niitä kirjaston tiloissa.

Sanomalehtikokoelmasta keskustakampuksen Päätalosta löydät tärkeimmät suomalaiset ja ulkomaiset sanomalehdet sekä lehtien vanhoja vuosikertoja.

Painetut lehdet toimipisteittäin (TuniLib):

• Arvo
• Hervanta
• Linna
• Mediapolis
• Musiikkiakatemia
• Sanomalehtikokoelma
• TAMK Pääkampus

Sanomalehdet ja sanomalehtikokoelma

Linna

Linna-kirjaston toisessa kerroksessa, Kalevantien puoleisessa päädyssä, on luettavissa päivän sanomalehdet: Aamulehti, Dagens Nyheter, Financial Times, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Liberation, Le Monde, Observer, El Pais ja Die Zeit. Tuorein numero on sanomalehtikaapin ovessa, ja kaapista löytyvät kuluvan ja edeltävän kuukauden numerot. Lehtiä ei lainata.

Sanomalehtikokoelma ja -lukusali

Laaja kokoelma sanomalehtiä ja niiden vanhoja vuosikertoja löytyy kirjaston sanomalehtikokoelmasta. Se ja sanomalehtilukusali sijaitsevat Keskustakampuksella, Päätalon 0-kerroksessa.

Arvo

Arvosta löytyvät Aamulehti, Helsingin Sanomat ja Mediuutiset, joita voi lukea kirjastossa. Aamulehteä ja Helsingin Sanomia säilytetään kuluva viikko, Mediuutisia kuluva vuosi.

Hervanta

Päivälehdet Aamulehti ja Helsingin Sanomat löytyvät lehtikaapeista kirjaston pohjakerroksessa. Lehdet ovat luettavissa vain kirjastossa paikan päällä, ja niiden säilytysaika on yksi viikko. Lisäksi Aamulehteen on tunnukset, joilla näköislehteä voi lukea verkossa kampuksen ip-alueella.

TAMK

TAMKin Pääkampuksen kirjastoon tulevat Aamulehti, Helsingin Sanomat, Maaseudun tulevaisuus ja Kauppalehti. Sanomalehdet löytyvät lehtiparvelta, joka sijaitsee kirjaston pääsisäänkäynnin oikealla puolella.

Mediapoliksen ja Musiikkiakatemian kirjastoihin tulee Aamulehti.

Sanomalehtiä ei lainata.

Erikoiskokoelmat

EU-kokoelma

Tampereen yliopiston kirjasto on yksi suomalaisista Euroopan unionin tallekirjastoista. Kirjaston painettu EU-kokoelma sijaitsee Linnassa 3. kerroksessa.

Kokoelman sisältämä aineisto on luetteloitu Andor-hakupalveluun ja luokitettu. Kokoelman aineisto on pääosin lainattavissa, mutta osa aineistosta käytettävissä vain kirjastossa.

Tutustu EU-tieto -oppaaseen.

EU-tietopalvelu

Tietopalvelu tekee pienimuotoisia tiedonhakuja asiakkaan antamien tietojen ja tilauksen perusteella sekä neuvoo ja opastaa EU-tiedonlähteiden käytössä.

EU-tietoasiantuntija Miikka Sipilä
sähköposti: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Erikoiskokoelmat

Linna

Linnassa on useita erikois- ja lahjoituskokoelmia. Niistä kotiin lainattava on Aramata-kokoelma. Muita erikoiskokoelmia voi lukea vain kirjaston tiloissa. Nämä aineistot tilataan asiakaspalvelusta.

 • "Vanhat kirjat" -kokoelma (1800-luvulla painettuja kirjoja) on Tamcatissa.
 • Aramata-kokoelma on Tamcatissa. Asiakaspalvelussa on myös luettelo.
 • kirjailija Viljo Kajavan kokoelma on Tamcatissa. Sisältää paljon runoutta ja kaunokirjallisuutta.
 • rehtori Paavo Kolin kokoelma
 • prof. Eino Suovan kokoelma
 • prof. Yrjö Ruudun kokoelma
 • kirjailija Ilpo Kaukovallan kokoelma: sisällissotaa  ja jääkäriliikettä käsittelevää kirjallisuutta.
 • kirjailija Eeva-Liisa Mannerin kokoelma on luetteloitu Tamcatiin, mutta ei sisällönkuvailtu. Tietokannassa kokoelma löytyy sijaintihaulla "Mannerin kokoelma".
  Eeva-Liisa Mannerin yksityiskirjasto käsittää 3 607 nidettä.Kokoelma kuvastaa hänen kansainvälisyyttään ja laaja-alaisuuttaan. Vanhimmat teokset ovat julkaistu ennen vuotta 1899 (6 kpl), kolmasosa kirjoista (1120 kpl) on painettu 1960-luvulla. Kokoelmassa on teoksia yli 15 kielellä. Teoksista 2 262 kpl on suomenkielisiä, seuraavaksi eniten ruotsinkielisiä 631 kpl, saksankielisiä on 302 kpl ja englanninkielisiä 281 kpl. Suuri osa kokoelmasta on kaunokirjallisuutta. Joukossa on paljon myös taidehistoriaa ja filosofiaa.
 • teatterinohjaaja Aino Mattilan kokoelma. ** Asiakaspalvelussa on luettelo.
 • kirjailija Yrjö Jylhän kokoelma. ** Asiakaspalvelussa on luettelo. Jylhän kokoelmassa on paljon runoutta ja näytelmiä.
 • kokoelma Saksan 1930- ja 1940-luvun kirjallisuutta. Asiakaspalvelussa on luettelo.
 • Aapiskokoelma

Arvo

Vita-kokoelma sisältää elämäkertoja, tieto- ja kaunokirjallisuutta, jotka liittyvät terveyteen, elämään ja ihmisyyteen. Kokoelma on kirjastosalissa. Laina-aika 28 vuorokautta.

Käsikirjoitusarkisto

Kirjaston käsikirjoitusarkisto sijaitsee Linnassa. Tutustu käsikirjoitusarkiston aineistoihin.