Tampereen yliopiston kirjasto

Aineistojen käyttöoikeudet ja etäkäyttö

screenwriting_31218

Monet kirjaston hankkimat aineistot on hankittu Kansallisen elektronisen kirjaston FinELib-konsortion kautta. Näiden aineistojen käyttöehdot löytyvät FinELibin sivuilta. Muiden e-aineistojen käyttöehdot löytyvät kunkin palveluntarjoajan sivuilta. Aineistojen käytössä ja jakamisessa tulee ottaa huomioon tekijänoikeudet ja aineiston käyttöehdot.

Kustantajat ja palveluntuottajat seuraavat ja valvovat verkkoaineistojensa käyttöä. Yliopisto voi sopimusrikkomusten takia menettää oikeuden palvelujen käyttöön.

Painetun aineiston skannaaminen ja verkkojakelu ei ole sallittua ilman asianmukaista lupaa.

Yleisesti ottaen käyttäjällä on oikeus:

 • selailla ja tehdä hakuja tietokannoista
 • tallentaa ja tulostaa kohtuullisessa määrin hakujen tuloksia ja yksittäisiä artikkeleita sekä lyhyehköjä otteita kirjoista omaan tutkimus-, opetus- tai opiskelukäyttöön

Kiellettyä on:

 • robottien ja muiden automatisoitujen menetelmien käyttäminen systemaattisiin hakuihin ja tallentamiseen
 • aineiston systemaattinen kerääminen, kopioiminen ja varastoiminen
 • suurten aineistomäärien kerääminen ja varastoiminen
 • aineiston myyminen tai välittäminen sellaiselle, jolla ei ole käyttöoikeutta kyseisiin aineistoihin
 • aineistojen tai ohjelmistojen muuttaminen sekä johdannaistuotteiden luominen
 • verkkoaineistojen kaikenlainen kaupallinen käyttö
TAMk linnut

 

Etäkäyttö

Kirjaston hankkimiin e-aineistoihin pääsee Tampereen yliopiston, Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tampereen ammattikorkeakoulun verkossa olevilta tietokoneilta yleensä ilman kirjautumista. Käyttöoikeus perustuu IP-osoitteen tunnistukseen.

E-aineistojen etäkäyttö Tampereen yliopiston tai ammattikorkeakoulun ulkopuolelta tapahtuu kirjautumalla kirjaston hakupalveluihin TuniLibiin tai Andoriin tuni-tunnuksella. Kirjaston hankkimiin tietokantoihin pääsee parhaiten tietokantalistasta tai alakohtaisista oppaista. Tampereen yliopistollisen sairaalan henkilökunta tarvitsee etäkäyttöön erillisen tunnuksen, jota voi hakea e-lomakkeella.

Jos e-aineistojen etäkäytössä on ongelmia, ilmoita asiasta kirjastoon joko sähköpostiin kirjasto [at] tuni.fi tai palautelomakkeella.

Kirjaston hankkimat e-aineistot ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä kirjaston toimipisteissä. Etäkäyttöoikeus on

 • Tampereen yliopiston ja TAMKin henkilökunnalla
 • tutkijoilla
 • emerituksilla
 • Tampereen yliopistossa tai TAMKissa kirjoilla olevilla varsinaisilla opiskelijoilla
 • avoimen yliopiston tai avoimen AMKin opiskelijoilla
 • Taysin henkilökunnalla

Etäkäyttöoikeutta ei ole korkeakouluyhteisön ulkopuolisilla asiakkailla.

Tamk pääkampus hyllyt

 

Painetut aineistot ja Kopioston digilupa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja hallinnollisen käytön kopiointiluvista.

Kopioston kopiointilupa kattaa

 • painettujen julkaisujen osittaisen valokopioinnin ja skannaamisen
 • vapaasti verkossa saatavilla olevien kuva- ja tekstiaineistojen kopioimisen ja tallentamisen opetus- ja tutkimuskäytössä.
 • tekijänoikeuden suojaamien aineistojen käytön joustavissa ja monimuotoisissa opetusjärjestelyissä kuten verkko- ja etäopetuksessa.
 • sekä koti- että ulkomaiset teokset.

Lisätietoa Kopioston luvista ja tekijänoikeudesta löytyy Kopiosto -sivustolta, kohdasta teosten käyttöluvat sekä sivulta kopiraitti.

Digilupaa ei tarvita tekijänoikeuksista vapaiden teosten, kuten suoja-ajaltaan vanhentuneiden tai Creative Commons -lisensoitujen materiaalien käyttöön.

Lisätietoja luvasta