Henkilöprofiili

Katja Repo

yliopistonlehtori, tutkimusjohtaja
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus | Tieteenala: Sosiaalipolitiikka

Työtehtävät

Tutkimusjohtaja, Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA.

Yliopistonlehtori (sosiaalipolitiikka), Tampereen yliopiston pääkampus ja Porin yliopistokeskus

Opetus 2020-2021: 

YKYT04: Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus, vastuuopettaja
YKTA03C: Lapsuus, nuoruus ja perhe, vastuuopettaja   
SOTE03E: Arviointi- ja toimintatutkimus, vastuuopettaja   
SOTE02B: Palvelut, arki ja elämänkulku, vastuuopettaja   
YKTS04: Pro gradu -tutkielma ja -seminaari, ohjaaja   
YKTA02C: Sosiaalipoliittinen ajattelu, luennoitsija  
HYMS01: Hyvinvoinnin teoriat ja keskustelut, vastuuopettaja  
YKTP01: Introduction to social research, lecturer  
COSOPN1: Nordic Welfare Societies, lecturer  
Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimisen maisteriohjelma, vastuuopettaja yhdessä Eriikka Oinosen kanssa. 
DPSSS11: Perheen, lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen jatkokoulutusseminaari, vastuuopettaja 

Aktiiviset tutkimushankkeet ja tutkimusryhmät:

MAMANET – Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet monikulttuurisissa lähiöissä.
CHILDCARE – Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä.
Perheet ja korona-arki – uudelleen asemoitunut työ, koulu ja sosiaalinen ympäristö ongelmien lähteenä ja ratkaisujen resurssina.
Koti, korona ja konfliktit – Koti ja perhesuhteet konfliktien tilana Covid -19 karanteenin aikana. 
HYPO (Hyvinvoinnintutkimus Porissa) -tutkimusryhmän jäsen 

Ajankohtaista:

Nuorisotutkimuspäivät 2020, Tampereen yliopisto, 5-6 .11.2020, Tampere
Miestutkimuspäivät 2020, 21.8.2020, Helsinki  
The IX Conference on Childhood Studies: Childhood and Time, May 2021, Tampere University
Satahyvää 2020 -tutkimuspäivä, 21.1.2020, Porin yliopistokeskus
Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn seminaarit ja opetus 

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkinnot: 

Yhteiskuntatieteiden tohtori, Sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto, 2010.
Opettajan pedagoginen ammattitutkinto, TAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2006. 
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, Sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto, 2002.  
Yhteiskuntatieteiden maisteri, Sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto, 1995.  

Asiantuntemus: 

Perhepolitiikka
Lastenhoito- ja varhaiskasvatuspolitiikka 
Perheen ja työn yhteensovittaminen
Lapsuudentutkimus
Perheen sisäinen rahatalous
Köyhyys
Lasten ja nuorten mediankäyttö

Pedagoginen koulutus: 

Vertaismentorointi -koulutus, Campus Conexus: Tampereen yliopisto, 2012 
Teaching in English. Developing Intercultural Skills, Kielikeskus: Tampereen yliopisto, 2012 
Opettajan ammattipedagogiset opinnot (60 op.), TAMK: Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2006 
Yliopistopedagogiikan opintokokonaisuus (15 ov.), Eduta-instituutti: Tampereen yliopisto, 2005 
Opetusmenetelmät ajan tasalla (2 ov), Tampereen yliopisto, 2005 
Portfolio opettajan kehittymisen ja meritoitumisen välineenä yliopistossa (2 ov.), Tampereen yliopisto, 2004 

Esimieskoulutus:

Muutoksen strateginen ja rakenteellinen johtaminen. 3.9.2019 / Valmentaja: Janne Marniemi, Ramboll Oy. 
OSAAVA –esimiesvalmennus. 06.9.2019 - 4.12.2019 / Valmentajat: Janne Marniemi ja Juha Arikoski, Ramboll Oy.
Vuorovaikutuksen lainalaisuudet ja erilaisuuden ymmärtäminen työyhteisössä. 26.9. 2019 / Kouluttaja: Nina Rinne, Sitomo; Näyttelijät: Johanna Tohni ja Jenna Teinilä. 
Positiivinen johtajuus. 28.10.2019 / Valmentaja: Dan Soback, Business Coaching Institute.
Miten vahvistan rohkeutta, luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä. 14.9.2020 / Kouluttaja Riikka Seppälä, Sitomo.