Henkilöprofiili

Kati Valtonen

Staff Scientist, Tutkimusympäristöasiantuntija
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
| Tieteenala: Materiaalioppi
Kati Valtonen

Oma esittely

Toimin tutkimusympäristöasiantuntijana Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikössä. Vastaan Tampere Wear Center (TWC) kulumistutkimusyksikkön toiminnasta ja infrastruktuurista sekä materiaaliopin karakterisointilaitteistoista. Koordinoin TWC:n ja yritysten yhteistyöelimenä toimivaa Kulumisfoorumi -yhetistyöverkostoa, jonka yhteydessä selvitetään yritysten kulumistutkimustarpeita, koulutetaan ja ylläpidetään kulumistietokantaa ja järjestetään vuosittainen kansainvälinen kulumisseminaari.