Henkilöprofiili

Kati Cosby

koulutusassistentti
Koulutus ja oppiminen
| Sub unit: Koulutuksen lähipalvelut

Työtehtävät

Rakennetun ympäristön tiedekunnan opintosihteeri. Opinnäytetöihin ja valmistumiseen liittyvät asiat.

Tutkinto-ohjelmat:

- Arkkitehtuurin TkK- ja arkkitehdin tutkinto-ohjelma

- Rakennustekniikan TkK- ja DI-tutkinto-ohjelma

- Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma